دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

عبدالعزیز بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کنار کشید - گفت‌وگو با علی شاکری

صدا ۰۷:۴۸
علی شاکری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس
علی شاکری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس AC

مردم الجزایر در پی نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری فعلی الجزایر در رقابت انتخاباتی که قرار بود ۱۸ آوریل برگزار شود، از چندین روز پیش دست به اعتراض زده‌اند. بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در حالی کنار کشید که اعتراضات مردمی و نیرو‌های مخالف وی، وارد سومین هفته خود شده‌ است.

تبلیغ بازرگانی

در پی اعتراضات مردمی در کشور الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی این کشور روز دوشنبه ۲۰ اسفند/‌ ١١مارس اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت نخواهد کرد.
علی شاکری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس می‌گوید که این انصراف به اعتراضات مردمی در الجزایر پایان نخواهد بخشید زیرا مردم این کشور می‌خواهند که سیستم سیاسی به صورت بنیادین تغییر کنند.
به گفته وی نیرو‌های مخالف، به دلیل عدم اعتماد به دولت فعلی، حتی نسبت به تشکیل کنفرانس ملی و همه ‌رسی نیز اظهار بد‌بینی کرده‌اند.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.