دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ فرهنگ

"آلوین تافلر"،آینده نگر و کارشناس جامعه فراصنعتی در گذشت

آلوین تافلر، آینده نگر و نظریه پرداز
آلوین تافلر، آینده نگر و نظریه پرداز Wikipedia

«آلوین تافلر» آینده نگر و نظریه پرداز دنیای فراصنعتی و آغاز دروان شبکه‌های اطلاعاتی و دیجیتالی، دوشنبه شب در۸۸ سالگی درمحل اقامت خود درکالیفرنیای جنوبی درگذشت. «آلوین تافلر» شاید یکی از نادر‌ترین و بزرگ‌ترین آینده پژوهان غرب بود که با انتشارکتاب‌ها ومقالات بی‌شماری حرکت جامعه صنعتی غرب را ازمراحل تولید کالا تا رسیدن به عصرانقلاب اطلاعاتی وتسلط رایانه و دنیای دیجیتالی برزندگی انسان امروزی بررسی وسیر تحول آن را پیش بینی کرد.  

تبلیغ بازرگانی

تافلربا انتشاردو کتاب معروف خود به نام‌های «موج سوم» و «شوک آینده» پیش بینی‌هایی را درباره زمینه و ماهیت تحولات درحال «روی‌دادن» جامعه جهانی ارائه کرد که نگاه بسیاری از اندیشه پردازان عصرانقلاب اطلاعاتی وحتی مردم معمولی و دانشجویان را تغییرداد.

آخرین وتازه‌ترین کتاب او که با همکاری همسرش نوشته شد «ثروت انقلابی چگونه آفریده می‌شود و چگونه زندگی ما را تغییرخواهد داد» نام دارد که وی درآن جهان حاضررا به دقت مورد مداقه قرار می‌دهد و ازاقتصاد، جامعه‌شناسی دوران ما، سیاست وبالاخر از عرصه‌های گوناگون زندگی انسان درعصرحاضرسخن می‌گوید.

تافلردرآخرین مصاحبه خود پیرامون انفجاراطلاعات درعصرما پیرامون «آی پاد» و استفاده میلیونی از گوگل ودیگرسیستم‌های مبادلات اطلاعات، این صنعت را نوعی نظام «ثروت جدید» می‌داند.

تافلردرپاسخ به این پرسش که این نظام جدید تا چه حد با اقتصادی که ما می‌شناسیم فاصله دارد می‌گوید: به دوشکل: اول، دانش محرک اصلی آفرینش ثروت است و دوم همجوشی شدید تولید و مصرف به انفجاراقتصاد غیرپولی خواهد انجامید. اقتصاد متعارف درباره کمبود است، اما دانش اساساً نامنتاهی است.

وی به عنوان مثال می‌گوید: اگر شما درشالیزاربرنج بکارید، من نمی‌توانم همزمان درهمین شالیزار برنج بکارم، اگرازابزار ماشینی استفاده کنید من نمی‌توانم همزمان از آن استفاده کنم، اما هردوی ما می‌توانیم از دانش یکسانی همزمان استفاده کنیم واین دانش نقصان نمی‌پذیرد. فرقی نمی‌کند چند نفرهمزمان ازریاضیات استفاده کنند. تافلر به این ترتیب به استفاده ازدانش جدید همگانی و همه جایی درعصرجدید اشاره می‌کند که درهمه جای جهان می‌تواند درتولید ثروت به خدمت گرفته شود.

تافلر درکتاب معروف خود به نام «موج سوم» به سه حرکت عمده درتاریخ تحولات بشری اشاره می‌کند که هرمرحله با موج جدیدی مرحله پیشین را ازسرراه برداشته و خود جانشین آن شده و مرحله جدیدی را آغازکرده است.

ازنظرتافلرموج اول «انقلات کشاورزی» بوده که به مرحله شکارگری درسیر تحول زندگی انسان پایان داده و این مرحله تا آنچه که تاریخ نویسان علم از آن به عنوان «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند ادامه داشته است و موج سوم به نظرتافلر ازدهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز می‌شود که دوران فراصنعتی و دروان انفجار اطلاعات است.

آلوین تافلردرکتاب شوک آینده بیشتربه زندگی شتاب ناک انسان امروز و تاثیرات روانی آن درعصرفن آوری‌های پیشرفته می‌پردازد.

آلوین تافلردر۱۹۲۸ میلادی دریک خانواده یهودی مهاجرلهستانی درنیویورک به دنیا آمد. وی در۱۹۴۶ برای تحصیل دررشته ادبیات انگلیسی به دانشگاه نیویورک رفت و پس پایان تحصیلات مدتی به عنوان کارگرو روزنامه نگار به کار پرداخت.

تافلر درسال‌های اخیربا کمک همسرش همچنان به نوشتن و انتشارنظرات خود ادامه داد. وی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران زندگی انسان دردوران صنعتی و مفسرنگرانی‌ها و عوارض آن بود که، به نظر او، با واکنش‌هایی مانند افزایش طلاق وحرکت‌های وسیع اعتراضی علیه جنگ همراه بوده است.

آلوین تافلر درنوشته‌های خود به روند تحولات صنعتی و اقتصادی درغرب، ژاپن و چین وچگونگی سیراین تحولات نیزنظرداشته و درباره آن‌ها سخن گفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.