دسترسی به محتوای اصلی
ایران، آمریکا، نظرسنجی

آمریکائیان بصورت گسترده از مجازات‌های اقتصادی و دیپلماتیک بازدارنده در برابر برنامۀ اتمی ایران حمایت می‌کنند

نظرسنجی کنونی نشان می‌دهد که هر چند اکثریت آمریکائیان، ایران را کشوری متخاصم می‌شمارند، تنها ٩ درصد آنان این کشور را دشمن اصلی آمریکا تلقی می‌کنند.
نظرسنجی کنونی نشان می‌دهد که هر چند اکثریت آمریکائیان، ایران را کشوری متخاصم می‌شمارند، تنها ٩ درصد آنان این کشور را دشمن اصلی آمریکا تلقی می‌کنند. .

بر اساس نظرسنجی موسسۀ گالوپ ٧٨ درصد آمریکائیان از تمهیدات اقتصادی و دیپلماتیک برای جلوگیری از برنامۀ اتمی ایران حمایت می‌کنند و تنها ١٨ درصد آنها خواستار عملیات نظامی به این منظور هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که اگر در این زمینه تفاوت اندکی میان رای دهندگان دموکرات و جمهوری خواه وجود دارد، اکثریت قاطع شهروندان آمریکا برای دست یافتن به این هدف از تلاش‌های غیر نظامی حمایت می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

به نظر شما آمریکا برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی چه باید بکند؟ دست به عملیات نظامی علیۀ این کشور بزند و یا بیشتر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک متوسل شود؟ پاسخ ٨٦ درصد هواخواهان دموکرات و ٧٢ درصد رای دهندگان جمهوری خواه روی آوردن به تمهیدات اقتصادی و دیپلماتیک است. تنها ١١ درصد دموکرات‌ها و ٢۵ درصد جمهوری خواهان از توسل به زور و قدرت نظامی به این منظور حمایت می‌کنند.

با این حال، در پاسخ به این پرسش که اگر تمهیدات اقتصادی نتیجه بخش نشد، آیا آمریکا باید به عملیات نظامی روی آورد، ٤٢ درصد شهروندان آمریکا پاسخ موافق داده‌اند. در این زمینه تفاوت نگرش میان هواخواهان دو حزب اصلی بسیار زیاد است. در حالیکه تنها ٢٩ درصد دموکرات‌ها در صورت عدم کارآئی اقدامات غیر نظامی، خواستار توسل به عملیات نظامی هستند، حامیان این گزینه در میان جمهوری خواهان به ٦٠ درصد می‌رسد.

در همین حال، اگر موافقان عملیات نظامی علیۀ ایران به عنوان گزینۀ نخست و حامیان چنین عملیاتی در صورتی که سایر اقدامات به نتیجه نرسد را به یکدیگر بیفزائیم، اندکی بیش از نیمی از شهروندان آمریکا، یعنی ۵٣ درصد آنها با توسل به زور علیۀ ایران برای متوقف ساختن برنامۀ اتمی این کشور موافقت دارند و ٤٧ درصد دیگر بهر حال با چنین گزینه‌ای مخالفند.

موسسۀ گالوپ از افرادی که نظر آنها را در این زمینه جویا شده، پرسیده است که آیا نگران این نیستند که این کشور پیش از آزمایش راه‌های غیر نظامی به اقدامات نظامی متوسل شود و در واقع زودتر از موقع دست به سلاح ببرد؟ در این زمینه نیز تفاوت نگرش هواخواهان دو حزب به صورت چشمگیری بارز است. در حالیکه ٨۵ درصد دموکرات‌ها در این باره ابراز نگرانی می‌کنند و این چنین عدم اعتماد خود را در این زمینه نسبت به دولت دونالد ترامپ آشکار می‌سازند، تنها ٤٤ درصد جمهوری خواهان نگران آنند که مقامات کشور زود از موعد دست به چنین اقدامی بزنند.

این نظر سنجی در روزهای ١۵ تا ٣١ ژوئیه انجام گرفته است و بنابراین یکسوم آن پیش و دو سوم دیگر آن پس از توقیف کشتی بریتانیائی «استینا ایمپِرو» توسط ایران در آب‌های منطقۀ خلیج فارس صورت گرفته است.

این نتایج با نظرسنجی دیگری که در سال ٢٠٠٧، هنگامی که جرج بوش صنعت نفت ایران را مورد مجازات‌ قرار داد، تشابه فراوان دارد. در آنهنگام تنها ١٧ درصد آمریکائیان با اقدام نظامی ابراز موافقت کرده و ٧٣ درصد دیگر از گزینۀ تحریم‌ها و مجازات‌های اقتصادی حمایت کرده بودند.

نظرسنجی کنونی نشان می‌دهد که هر چند اکثریت آمریکائیان، ایران را کشوری متخاصم می‌شمارند، تنها ٩ درصد آنان این کشور را دشمن اصلی آمریکا تلقی می‌کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.