دسترسی به محتوای اصلی

آمریکا همکاری با شرکت های هواپیمایی ایران را همدستی با تروریسم دانست و منع کرد

"ماهان ایر" از جمله شرکت های مسافربری ایران و متعلق به سپاه پاسداران است که از سوی آمریکا هدف تحریم قرار گرفته است.
"ماهان ایر" از جمله شرکت های مسافربری ایران و متعلق به سپاه پاسداران است که از سوی آمریکا هدف تحریم قرار گرفته است. isna

آن دسته از شرکت های بین المللی حمل ونقل هوایی که بخواهند از شرکت های هواپیمایی ایران پشتیبانی کرده یا با آنان مناسبات تجاری داشته باشند هدف مجازات های مالی آمریکا قرار می گیرند. خزانه داری آمریکا با اعلام این مطلب خطاب به صنعت حمل و نقل هوایی هشدار داده است که در صورت تحویل هواپیما، خدمات و تجهیزات فنی به رژیم ایران یا شرکت های هواپیمایی این کشور خود را در معرض تحریم های اقتصادی آمریکا قرار می‌دهد.

تبلیغ بازرگانی

"سیگال ماندلکر"، معاون خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم گفته است : "صنعت بین‌المللی هواپیماهای غیرنظامی از جمله شرکت های ارایه کنندۀ خدمات حمل و نقل هوایی نظیر آژانس های مسافرتی و فروشندگان بلیت باید مراقب باشند که به همدستی با فعالیت های مخرب حکومت ایران کشانده نشوند."

دولت واشنگتن می گوید که رژیم اسلامی ایران از شرکت های تجاری خود برای بی ثبات کردن منطقه به وسیلۀ گروه های تروریستی همچون سپاه پاسداران و سپاه قدس استفاده می کند. به گفتۀ دولت آمریکا، حکومت ایران از برخی شرکت های هواپیمایی خود برای به پرواز درآوردن هواپیماهای جنگنده و تحویل مهمات در اقصی نقاط جهان برای انجام عملیات تروریستی سازماندهی شده توسط حکومت ایران استفاده کرده است. به گفتۀ واشنگتن، شرکت های "ماهان ایر" یا "قشم فارس ایر" از جمله همین شرکت ها هستند که پیش از این از سوی دولت آمریکا هدف تحریم قرار گرفته اند.       

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.