دسترسی به محتوای اصلی

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ٢٠١٨

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ٢٠١٨
: روزآمد شده در 07/11/2018 - 11:27

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا روز ٦ نوامبر برای گزینش کلیۀ ٤٣۵ عضو مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای سنای این کشور برگزار می‌شود. این انتخابات را از آن رو «میان دوره‌ای» نامیده‌اند که در میانۀ دورۀ چهارسالۀ ریاست جمهوری بر پا می‌شود و این چنین کارنامۀ او را در دو سال نخست قدرت به ارزیابی شهروندان می گذارد. این رای گیری همواره نظیر انتخابات ریاست جمهوری در روز «سه شنبۀ پس از نخستین دوشنبۀ ماه نوامبر» انجام می‌گیرد. در شمار فراوانی از ۵٠ ایالت آمریکا، علاوه بر گزینش اعضای کنگره، فرمانداران، شهرداران و دیگر مقامات محلی نیز همزمان انتخاب می‌شوند و در پاره‌ای موارد همه پرسی‌هائی نیز در بارۀ مسائل محلی و ایالتی انجام می‌گیرد. در انتخابات ٦ نوامبر امسال، ٣٦ تن از فرمانداران، که قوۀ مجریه در ایالت‌ها را در دست دارند، نیز برگزیده می‌شوند.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.