دسترسی به محتوای اصلی

میشل بشله از آمریکا خواست به معافیت دارو در تحریم های خود علیه ایران صراحت ببخشد

میشل بشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
میشل بشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل Juan Carlos Ulate/Reuters

میشل بشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است : اگر چه دارو و مواد غذایی مشمول مجازات های آمریکا علیه ایران نمی شوند، اما، بانک ها و شرکت های بیمه به دلیل ترس از مجازات های احتمالی واشنگتن این استثناء ها را مورد ملاحظه قرار نمی دهند. او از دولت آمریکا خواسته است که فهرست معافیت های خود را در تحریم هایش علیه جمهوری اسلامی ایران روشن کند.

تبلیغ بازرگانی

میشل بشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس جمهوری پیشین شیلی، در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی "لاکروآ" خواستار تعدیل مجازات ها و همبستگی با کشورهای در حال توسعه در نبرد با ویروس کرونا شده است. او گفته است که پیش از وقوع این بحران خواستار لغو محدودیت هایی شده بود که مانع از دسترسی حکومت ها به دارو و تجهیزات پزشکی برای صیانت از سلامت و جان مردمان شان می شوند.

به همین خاطر میشل بشله خواستار تعلیق یا تعدیل تحریم ها به استثناء مجازات های موجود علیه افراد شده و گفته است : دامنۀ اپیدمی کرونا در ایران بسیار گسترده است و پزشکان بسیاری در این کشور جان خود را از دست داده اند و به دلیل تحریم ها از کمک های لازم محروم هستند.

میشل بشله گفته است : اگر چه دارو و مواد غذایی مشمول مجازات های آمریکا علیه ایران نمی شوند، اما، بانک ها و شرکت های بیمه به دلیل ترس از مجازات های احتمالی واشنگتن این استثناء ها را مورد ملاحظه قرار نمی دهند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواسته است که فهرست معافیت های خود را در تحریم هایش علیه جمهوری اسلامی ایران روشن کند.

میشل بشله گفته است : در حال حاضر کشورهای مختلف جهان به طرق گوناگون می کوشند بحران ویروس "کووید ١٩" را مدیریت کنند، اما، اگر تدابیر پایه ای لازم اتخاذ نشود هیچیک از این تلاش ها به نابودی این ویروس منجر نخواهد شد. میشل بشله گفته است که حکومت های جهان آمادگی رویارویی با این ویروس را نداشتند و این عدم آمادگی ریشه در تلقی از اقتصاد دارد که سلامت را نه به عنوان سرمایه گذاری در اقتصاد، بلکه به مثابۀ یک هزینه در نظر می گیرد و نبود سرمایه گذاری های ضروری به ضعف نظام سلامت بسیاری از کشورها از جمله کشورهای پیشرفته منجر شده که به طرز حیرت آوری در مقابله با ویروس کرونا حتا از امکانات ابتدایی نظیر ماسک و مواد ضدعفونی کننده یا تجهیزات کمک به بیماران تنفسی محروم هستند.  

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است که بحران ویروس کرونا به حکومت های جهان اهمیت چندجانبه گرایی را بفهماند و دولت های جهان پی ببرند که در مقابل پدیده هایی نظیر جهان گستری ویروس ها، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی که همگی تمام مرزها و موانع را به سهولت درمی نورند باید راه حل های جمعی جستجو کرد. به گفتۀ میشل بشله، ملی گرایی و انزواطلبی به بهبود اوضاع کنونی جهان کمک نمی کند.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.