دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/ انتخابات

آینده حزب سوسیالیست منوط به اتحاد گرایش های مختلف آن است- گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس

در دور دوم انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری، بنوا هامون در برابر مانوئل والس پیروز شد. بیشتر صاحب نظران فرانسه این پیروزی بنوا هامون را جهشی تازه در رگ های جناح چپ حزب سوسیالیست خوانده اند.

تبلیغ بازرگانی

این درحالیست که تا چند روز گذشته اکثر پیش بینی ها، آینده حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری و مخصوصا بعد از آن را تاریک ارزیابی می کردند.

سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی هم معتقد است که بنواهامون « شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد جز اینکه معادلات سیاسی کنونی و وضعیت افکار عمومی فرانسه تغیراتی جدی پیدا کند.»

به گفته سعید پیوندی انتخابات مقدماتی نشان داد که حزب سوسیالیست تا چه حد چند پارچه است و «آینده آن تا حدود زیادی منوط به این است که رهبران گرایش های مختلف بتوانند در آینده با هم کنار بیایند و یا تبدیل به دشمنان یکدیگر گردند.»

متن کامل گفتگو با سعید پیوندی را با کلیک روی فایل صوتی بالا گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.