دسترسی به محتوای اصلی
ایران

احمدی‌نژاد خواستار دستور قاطع خامنه‌ای در دفاع از حمید بقایی شد

محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد DR

به گزارش سایت خبری "بهار" محمود احمدی نژاد در نامۀ جدیدی که پریروز ششم فروردین برای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، فرستاده خواستار دخالت و "دستور قاطع" او برای پیشگیری از "بروز فاجعه ای بزرگ و خسارات جبران ناپذیر" در خصوص دستیار و معاون پیشین اش حمید بقایی شده که به گفتۀ محمود احمدی نژاد هم اکنون در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده است.

تبلیغ بازرگانی

در این نامه محمود احمدی نژاد با اشاره به دستگیری دوباره و محاکمۀ حمید بقایی بار دیگر اتهامات ایراد شده به ویژه اتهام فساد مالی علیه او را واهی، غیرقانونی و بی اساس خوانده و افزوده است که هدف از طرح این اتهامات تخریب دولت های نهم و دهم است.

محمود احمدی نژاد بار دیگر از قوۀ قضائیه که رئیس آن را شخص رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند، به عنوان "دستگاهی ظالم" یاد کرده و افزوده است که حمید بقایی در اعتراض به این دستگاه و اتهامات ناروایی که علیه او مطرح شده چهارده روز است که دست به اعتصاب غذا زده و از اینرو وضعیت جسمانی وی بسیار وخیم گزارش شده است. در پایان نامه اش، محمود احمدی نژاد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است که انتظار دارد رهبر جمهوری اسلامی "با دستوری قاطع از بروز فاجعه ای بزرگ و خسارات جبران ناپذیر جلوگیری" کند.

این اولین بار نیست که رئیس جمهوری پیشین ایران علناً رهبر حکومت اسلامی ایران را مورد خطاب قرار می دهد و خواستار دخالت و اقدام او برای پایان دادن به "فساد و ظلم" در دستگاه قضایی ایران می شود.

در واکنش به این سخنان، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد را به مخالفت با نظام اسلامی ایران متهم کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.