دسترسی به محتوای اصلی

فعالیت "توتال" در ایران به تصمیم ترامپ بستگی دارد

پاتریک پویانه، مدیر کل شرکت فرانسوی نفت توتال
پاتریک پویانه، مدیر کل شرکت فرانسوی نفت توتال REUTERS/Benoit Tessier

پاتریک پویانه، مدیر کل شرکت فرانسوی "توتال"، در مصاحبه با نشریۀ اقتصادی "له زه کو" گفته است که فعالیت اقتصادی این شرکت در ایران از این پس به ارادۀ رئیس جمهوری آمریکا بستگی دارد.

تبلیغ بازرگانی

شرکت فرانسوی "توتال" با امضای قراردادی در رأس یک کنسرسیوم با حضور چین بهره برداری از مرحلۀ یازده میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده گرفته که مهمترین میدان گازی جهان به شمار می رود. این میدان که در دهۀ ۱۹٧٠ کشف شد میان ایران و قطر مشترک است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که از توافق اتمی با ایران در دوازدهم ماه مه آینده خارج خواهد شد. پاتریک پویانه گفته است که در صورت احیای مجازات های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران او خواهد کوشید تا آمریکا، شرکت "توتال" را از مجازات هایش علیه ایران معاف کند. مدیرکل شرکت توتال در ادامه افزوده است : اما، معلوم نیست که دولت آمریکا به این درخواست پاسخ مثبت بدهد. به همین خاطر، به گفتۀ پاتریک پویانه، در صورت پاسخ منفی دولت آمریکا، شرکت "توتال" به ناگزیر فعالیت هایش را در ایران متوقف خواهد کرد.

پاتریک پویانه در ادامه تصریح کرده است که در این صورت شرکت "توتال" متحمل زیان مالی معادل دو میلیارد دلار خواهد شد.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.