دسترسی به محتوای اصلی

نسرین ستوده نسبت به سرنوشت «دختر خیابان انقلاب» ابراز نگرانی کرد

دختر خیابان انقلاب
دختر خیابان انقلاب SC

نسرین ستوده، وکیل دعاوی و فعال حقوق بشر در ایران، نسبت به سرنوشت ناروشن "دختر خیابان انقلاب" ابراز نگرانی کرده و گفته است که هیچ اطلاعی دربارۀ او و سرنوشت او پس از دستگیری اش در دست نیست.

تبلیغ بازرگانی

در جریان ناآرامی های دی ماه گذشته در ایران، تصویر یک دختر جوان، معروف به "دختر خیابان انقلاب"، که به نشانۀ اعتراض روی سری سفیدش را در خیابان انقلاب تهران از سر برداشته و با قطعه چوبی به اهتزار درآورده بود به سرعت در شبکه های اجتماعی و رسانه های بین المللی انتشار و شهرت یافت. نسرین ستوده گفته است که نام این دختر جوان را نیافته است، اما، گفته می شود که او ٣١ سال دارد و دارای یک نوزاد ١٩ ماهه است.

نسرین ستوده به نقل از شاهدان عینی افزوده است که این زن جوان دستگیر شده است و شاهدان عینی که او را پس از دستگیری تا کلانتری نیز همراهی کرده اند دستگیری وی را تأئید نموده اند. نسرین ستوده اعتراض زن جوان را نشانۀ سرخوردگی او از ٣١ سال فشار و کنترل بر جسم و جانش دانسته است. نسرین ستوده در ادامه افزوده است : زنان ایران معتقدند که هیچ کنترلی بر جسم خود ندارند و همین سرآغاز نقض کلیه حقوق آنان است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.