دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

انقلاب"هوش مصنوعی" و تأثیرات آن بر ساختار بنگاه‌های تولیدی و اشتغال - قسمت دوم

صدا ۱۷:۴۱
انقلاب هوش مصنوعی و اثرات آن بر ساختار شرکت ها و اشتغال
انقلاب هوش مصنوعی و اثرات آن بر ساختار شرکت ها و اشتغال DR

تکنولوژی "هوش مصنوعی" به عنوان تکنولوژی مادر و انقلابی مختصات اقتصادی جهان را دستخوش دگرگونی‌های بسیار عمیق خواهد کرد. همراه شدن این تکنولوژی انقلابی و مادر با  تکنولوژی های نوین مانند نانو تکنولوژی، ژنتیک، تکنولوژی مواد، انرژی های تجدید پذیر و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی جهان را به شدت تحریک کرده و دوران تازه‌ای از رشد قتصادی در جهان ترسیم خواهد کرد. با توسعه تکنولوژی " هوش مصنوعی"  "نرخ بهره وری کار" با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش می یابد. این تکنولوژی، سازمان بنگاه های تولیدی و خدماتی را به دگرگون خواهد کرد. همچنین بسیاری از مشاغل کنونی در جهان ازبین رفته و جای خود را به مشاغل تازه و ناشناخته‌ای خواهند داد. یک بررسی علمیِ دانشگاه آکسفورد در باره اقتصاد آمریکا نشان می دهد که  در افق سال ۲۰۳۳میلادی در حدود ۴۷ درصد مشاغل کنونی در این کشور تحت تأثیرات این تکنولوژی انقلابی از گردونه خارج خواهند شد.  

تبلیغ بازرگانی

بخش دوم این مجله اقتصادی که به تکنولوژی " هوش مصنوعی" اختصاص دارد، تأثیرات این تکنولوژی انقلابی را بر بنگاه های تولیدی و خدماتی، همچنین دگرگونی ساختار و سازمان کار و اشتغال را بررسی می کند. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژیِ اقتصادی در فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.

 

 با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم، نگرش سنتی به اقتصاد جهان همانند یک "کیک" با اندازه کمابیش ثابت دچار دگرگونی بنیادی شد. انقلاب صنعتی با افزودن منبع جدیدی(دانش و تکنولوژی) به منابع دو گانه اقتصاد پیشا صنعتی، دوران تازه‌ای از رشد و شکوفایی اقتصادی را به وجود آورد. برخلاف دو منبع اصلی تحرک اقتصادی در دوران پیشا صنعتی، یعنی "مواد اولیه" و "انرژی" که منابع تجدید ناپذیرند و به میزان مصرف ذخایر آنها کاهش می یابند، منبع جدید، یعنی "دانش و تکنولوژی" دائمی بوده و استفاده بیشتر از آن نه تنها موجب کاستی در آن نمی گردد، بلکه همواره توان و قدرت آن را افزایش می دهد.

بهره گیری از این منبع قدرت جدید در وهله نخست با افزایش بهره برداری بی‌سابقه از منابع اولیه و انرژی های تجدید ناپذیر همراه شد. از اواخر قرن بیستم گرایش "دانش و تکنولوژی" به سوی منابع اولیه و انرژیِ های تجدید پذیر مانند مواد ترکیبی کربن و انرژی خورشیدی هدایت شد.

اگر خوب نگاه کنیم، از ابتدای انقلاب صنعتی کاربرد "دانش و تکنولوژی" در فعالیت های تولیدی و اقتصادی با کشف و پیدایش منابع جدید انرژی، مواد اولیه  جدید و ناشناخته، ماشین های با کارآیی بیشتر و روش های تولیدی جدید همراه بوده است.

 به جرئت می توان گفت که در سال ۲۰١۸ میلادی  اقتصاد جهان با استفاده از منبع "دانش و تکنولوژی" بسیار بیش از گذشته انرژی و مواد اولیه برای عملکرد خود در اختیار دارد. در واقع "دانش و تکنولوژی" طی دهه های اخیرتداوم رشد اقتصادی بهینه در جهان را تأمین کرده و این رشد با اتکا به این منبع پر قدرت می تواند در آینده نیز تدوام داشته باشد.

برآوردها در یک افق ۲۰ ساله نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان با توسعه و تکامل تکنولوژی های نوین تداوم خواهد داشت و تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۳۸ به نسبت سال جاری افزایش چشم گیری خواهد داشت.

نانو تکنولوژی، ژنتیک، تکنولوژی مواد، انرژی های تجدید پذیر، خصوصاً پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی افق روشنی را برای اقتصاد جهان در آینده ترسیم می کند.

 شرکت بزرگ" چند ملیتی خدمات مشاوره‌ای و حسابرسی "پی دبلیو سی" که بزرگ ترین موسسه حسابرسی دنیا است، در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان "تکنولوژی هوش مصنوعی موتور جدید اقتصادی جهانی" در باره تأثیرات تکنولوژی انقلابی " هوش مصنوعی" برآورد کرده است که تولیدات و خدمات که در ارتباط مستقیم با این تکنولوژِی انقلابی هستند، در سال های آینده مصرف را به شدت تحریک خواهد کرد و  در افق سال ۲۰۳۰ میلادی بیش از ۵۸ درصد تقاضای جهانی  در ارتباط با تکنولوژی انقلابی " هوش مصنوعی" خواهد بود.

 "پی دبلیو سی" در گزارش تازه خود به موضوع مهم دیگری نیز اشاره می کند و آن موضوع " بهروری کار" است. در این گزارش آمده است که ورود تدریجی تکنولوژی " هوش مصنوعی" در فعالیت های تولیدی و خدماتی بنگاه ها موجب افزایش بی سابقه نرخ " بهروری کار" در فعالیت های اقتصادی خواهد شد. "پی دبلیو سی" افزایش این نرخ را  تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۵۵ درصد برآورد می کند.

 در سپتامبر سال ۲۰۱۳ یک بررسی تحقیقی دانشگاه آکسفورد بریتانیا در باره آینده اشتغال و مشاغل مختلفی که در یک افق ۲۰ ساله در اثر توسعه تکنولوژی " هوش مصنوعی" حذف خواهند شد، منتشر شد. نتایج این بررسی تحقیقی در باره اقتصاد آمریکا نشان می دهد که در سال ۲۰۳۳ میلادی در حدود ۴۷ درصد مشاغل کنونی در این کشور تحت تأثیرات این تکنولوژی حذف خواهند شد. نرخ ازبین رفتن برای مشاغل مختلف است. به عنوان مثال این بررسی پیش بینی می کند ۹۹ درصد مشاغل بازاریابی تلفنی و حق العمل کاری بیمه از بین خواهند رفت. ۹۸ در صد شغل داور مسابقات ورزشی از بین می رود. به همین ترتیب ۹۷ درصد صندوق دارها در فروشگاه ها، ۹۶ درصد سر آشپزها، ۹۴ درصد گارسون ها در رستوران ها و هتل ها و مشاوران حقوقی،  ۹۱ درصد راهنمایان توریستی،  ۸۹ درصد نانواها و راننده های اتوبوس، ۸۸ در صد کارگران ساختمانی، ۸۴ درصد مأموران حفاظت و به همین ترتیب بسیاری از مشاغل ازبین خواهند رفت.

این گزارش تأثیر تکنولوژی "هوش مصنوعی" بر یک رشته بسیار محدود از مشاغل را بسیار کم می داند. به عنوان مثال در این بررسی آمده است که بسیار نامحتمل است که در یک افق ۲۰ ساله، شغل باستان شناس از بین برود.

 این بررسی تحقیقی همچنین پیش بینی می کند که مشاغل جدیدی درارتباط با تکنولوژی " هوش مصنوعی" به وجود خواهند آمد. این بررسی برای مثال به شغل طراح دنیای مجازی و مشاغلی که کلاً با آفرینش و خلاقیّت در عرصه ها و زمینه های مختلف همراه باشد، اشاره می کند.

 برآوردهای و پیش بینی ها، همانطور که دیدیم از تداوم و حتی افزایش رشد اقتصادی در سال ها و دهه های آینده خبر می دهند. در همین حال ما شاهد افزایش بی سابقه نرخ بهره وری کار در ارتباط با تکنولوژی " هوش مصنوعی" خواهیم بود. بسیاری از مشاغل از بین میروند، بسیاری دیگر دچار تحولات و دگرگونی های بسیار عمیق خواهند شد، در همین حال برخی مشاغل جدید پدیدار خواهند شد.

 در اولین نگاه به مجموعه تحولاتی که در اقتصاد جهانی در حال ترسیم شدن است، نه تنها نگرانی  در تداوم رشد اقتصادی به لحاظ مختصات تکنولوژی " هوش مصنوعی" وجود ندارد ، بلکه برآوردها بر تحرک رشد اقتصادی تأکید می کنند.

تنها نگرانی عمده در باره اشتغال و گسترش میزان بیکاری در آینده است.

افزایش بی سابقه نرخ " بهروری کار " چه تأثیراتی بر ساختار و سازمان بنگاه های تولیدی و خدماتی دارد؟

 با توسعه تکنولوژی "هوش مصنوعی"  آیا به سوی رشد اقتصادی بدون اشتغال حرکت نمی کنیم؟

 برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر جمشید اسدی و همچنین نسخه کامل صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.