دسترسی به محتوای اصلی
جهان، خاورمیانه، افغانستان

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان: احتمال مشارکت اندک مردم به دلیل وحشت از طالبان

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از دو هفته در ۶ مهر ماه آینده برگزار خواهد شد اما تاکنون هیچ آمار رسمی از شمار احتمالی رﺃی دهندگان ارائه نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از دو هفته در ۶ مهر ماه آینده برگزار خواهد شد اما تاکنون هیچ آمار رسمی از شمار احتمالی رﺃی دهندگان ارائه نشده است. REUTERS/Mohammad Ismail

تاکنون هیچ آمار رسمی از شمار احتمالی شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری فغانستان که بزودی برگزار میشود، ارائه نشده است. با وجود این پیش بینی میشود که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به دلیل ترس از عملیات خشونت بار طالبان زیاد نباشد.

تبلیغ بازرگانی

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از دو هفته در ۶ مهر ماه آینده برگزار خواهد شد اما تاکنون هیچ آمار رسمی از شمار احتمالی رﺃی دهندگان ارائه نشده است.

با آنکه پیش بینی های امنیتی نقشی حیاتی در چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داراست، تمام ناظران در انتظار شعله ور شدن آتش حملات طالبان هستند که قصد دارند تا جایی که می توانند رﺃی دهندگان را از رفتن به پای صندوقهای رﺃی ﻣﺃیوس سازند.

محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، در "نشست هماهنگی میان حکومت با رسانه ها و نهاد های ناظر انتخاباتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری" در شهر مزار شریف روز چهارشنبه ۱۸سپتامبر / ۲۷ شهریور گفت که سال گذشته بیش از چهار صد هزار تن در انتخابات پارلمانی در ولایت بلخ شرکت کردند اما به احتمال زیاد تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آتی در این ولایت بدلیل ناامنی به نصف این تعداد خواهد رسید.

به نظر برخی جدای از مسائل امنیتی و موضوع تقلب‌ در انتخابات گذشته، بی رمق بودن مبارزات انتخاباتی نیز باعث خواهد شد تا عده زیادی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند.

نه میلیون و ششصد هزار تن در افغانستان واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند.

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰٩ پیش بینی کرده بود که ۳۲ درصد از واجدین شرایط در رﺃی گیری شرکت کنند اما در سال ۲۰۱۴ آمار رسمی داده نشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.