دسترسی به محتوای اصلی
انگلستان/عربستان سعودی

انگلستان فروش اسلحه به عربستان را به حال تعلیق درآورد

لیام فاکس، وزیر بازرگانی بین المللی دولت بریتانیا
لیام فاکس، وزیر بازرگانی بین المللی دولت بریتانیا REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

در پی رأی دادگاه تجدید نظر لندن، حکومت بریتانیا امروز پنجشنبه نوزدهم ژوئن اعلام کرد که اعطای قراردادهای جدید فروش اسلحه به عربستان را به حال تعلیق درمی آورد.

تبلیغ بازرگانی

لیام فاکس، وزیر بازرگانی بین المللی دولت بریتانیا، که با رأی دادگاه لندن موافق نیست خواستار مجوز برای نادیده گرفتن آن شده است. در این فاصله، اما، به گفتۀ وزیر بازرگانی بین المللی دولت انگلستان، این کشور از صدور مجوزهای جدید فروش اسلحه به عربستان و متحدانش برای به کارگیری در جنگ یمن خودداری می کند.

دادگاه تجدید نظر لندن در رأی امروز خود فروش اسلحه به عربستان سعودی توسط دولت انگلستان را آنهم در بحبوحۀ جنگ جاری یمن یک خطای حقوقی در زمینۀ حقوق بشر دانسته است. رئیس بخش مدنی دادگاه تجدیدنظر لندن گفته است که دولت بریتانیا به این موضوع توجه نداشته که سلاح های انگلیسی که توسط عربستان و متحدانش در جنگ یمن مورد استفاده قرار گرفته نقض حقوق بشر در حیطۀ بین الملل بوده است. به همین خاطر دادگاه از دولت انگلستان خواسته است که در اقدام های خود در این زمینه تجدنظر کند.

در سال ٢۰۱۵ یک سازمان مبارزه با تجارت اسلحه با تسلیم شکایتی به دادگستری بریتانیا خواستار تعلیق فروش اسلحه به عربستان از قبیل بمب و هواپیماهای جنگندۀ انگلیسی شده است. سازمان مبارزه با تجارت اسلحه از رأی امروز دادگاه تجدیدنظر لندن استقبال کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.