دسترسی به محتوای اصلی
ایران

ایران به آزمایش یک موشک میان بُرد دست زد

ایران روز چهارشنبه ٢ مرداد/٢٤ ژوئیه به آزمایش موشکی از نوع «شهاب ٣» دست زده است. این موشک با بُرد نزدیک به ١١٠٠ کیلومتر، بگفتۀ منابع نظامی آمریکا، از جنوب ایران شلیک شده و در نزدیکی شرق تهران فرو افتاده است. همین منبع به نیویورک تایمز گفته است که «مسئولان آمریکائی عملیات آماده سازیِ پیش از پرتابِ این موشک را زیر نظر داشته‌اند». این آزمایش، بگفتۀ همین منبع، «تهدیدی برای منافع آمریکا و غرب» محسوب نمی‌شده است.نیویورک تایمز می‌نویسد این آزمایش با این حال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کند و بنظر می‌رسد «پیامی سیاسی برای آمریکا و اروپا داشته باشد». با این اقدام ایران از یکسو قصد دارد «قدرت و آمادگی خود را به نمایش بگذارد» و از سوی دیگر «یادآوری کند که به برنامه موشکی خود پشت نخواهد کرد».

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.