دسترسی به محتوای اصلی
ایران/قضایی

ایران: بیانیه ۱۳ تن از فعالان مدنی در اعتراض به احکام حبس غیرمنصفانه

سیزده فعال مدنی سرشناس در ایران با اشاره به احکام حبس صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایران نسبت به سرعت نامتعارف در صدور این احکام هشدار دادند.
سیزده فعال مدنی سرشناس در ایران با اشاره به احکام حبس صادر شده از سوی دستگاه قضایی ایران نسبت به سرعت نامتعارف در صدور این احکام هشدار دادند. DR

سیزده تن از فعالان مدنی در ایران در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر علیه تعدادی از فعالان مدنی، خواستار تجدیدنظر فوری نسبت به صدور این احکام غیرمنصفانه شده و نسبت به شکل گرفتن نهادی مستقل از دستگاه عدلیه در کشور هشدار دادند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، در این بیانیه که به امضا حسن اسدی زیدآبادی، حسین انصاری راد، قربان بهزادیان‌نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود پدرام، علیرضا حسینی بهشتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی‌تبار، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، احمد منتظری و عبدالله مومنی، فعالان مدنی سرشناس در ایران رسیده، با اشاره به احکام صادره اخیر آمده است: "این امر رویکردی است که از پس سال‌ها همچنان نزد بخش‌هایی از حاکمیت و تصمیم‌گیرندگان موضوعیت دارد (...) اما تصمیم‌سازان فعال در پس این احکام قضایی توجه ندارند که بی اعتبار کردن و مشروعیت زدایی از نهاد دادگستری و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست ورزی شاید در کوتاه مدت اسبابی برای جلب منافع و کنترل جامعه باشد اما در درازمدت سازوکاری را مستقر می سازد که همه و از جمله خود آنها را مغبون و مصدوم می کند".

سیزده فعال سرشناس ایرانی با اشاره به تجاربی که طی سال‌های گذشته به دست آورده‌اند، تاکید کردند: احتمال می‌رود که محکومان اخیر، قربانی أوضاع و أحوال این روزهای دستگاه قضایی باشند که درگیر اختلافات و رقابت‌های مجموعه قضایی و امنیتی شده است.

امضاکنندگان با اشاره به "سرعت نامتعارف" در صدور اینگونه احکام تاکید کردند: "نهاد و سازمانی مستقل از کلیت دستگاه عدلیه کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم و پرونده‌سازی تا بازجویی و صدور کیفرخواست و رأی بدوی و تجدیدنظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد".

امضاکنندگان خواستار رسیدگی موثر در دستگاه قضایی به منظور جلوگیری از خسارات بیشتر به شهروندان در جریان دادرسی شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.