دسترسی به محتوای اصلی
چهره‌ها و گفتگوها

کلودین شفا : زیستن دور از ایران برای من همانند تبعید است

صدا ۲۲:۰۳
کلودین شفا در استودیوی رادیو بین‌المللی فرانسه
کلودین شفا در استودیوی رادیو بین‌المللی فرانسه EM-RFI/Persian

تبلیغ بازرگانی

میهمان این هفتۀ چهره‌ها و گفتگوها نیم قرن پیش در فردای شورشی که کشور زادگاه او فرانسه را غافلگیر کرده و آنرا از بند برخی سنت‌ها و سنگینی‌ها رهانیده بود تا دنیائی نو و مناسباتی تازه بنیان نهد، بگفتۀ خود برای دیدنِ آنچه در دیگر اقالیم می‌گذشت، دیار خود را ترک کرد و از سر اتفاق و نیز دوستی به ایران رفت و این کشور را میهن دوم خود ساخت. او، هشت سال بعد، هنگامی که موج انقلابی ویرانگر این بار سنت‌ها و سنگینی‌ها را به این کشور باز می‌آورد، ناگزیر به ترک دیار تازه شد و به زادگاه خود بازگشت. او اما با میهن نویافتۀ خود چندان اُنس و الفت گرفته بود که اینک، بگفتۀ خود، در کشور خویش گوئی در نوعی تبعید روزگار می‌گذراند.

میهمان این هفتۀ چهره‌ها و گفتگوها، کلودین شفا است که هر چند سال‌های کوتاهی در ایران زیست، اما چندان به آن دلبسته شد که اینک دور از ایران، با ایران زندگی می‌کند. او دوران اقامت خود در تهران را در کتابخانۀ پهلوی گذراند و آنجا با شجاع‌الدین شفا، پژوهنده، نویسنده، مترجم و سیاستمرد دوران پهلوی که ریاست کتابخانه را بر عهده داشت ازدواج کرد. کلودین شفا در این گفتگو از چگونگی رفتن به ایران، ماندن در این کشور، عشق خود به این سرزمین و فرهنگ آن می‌گوید و خاطرۀ دیدارهای خود با ایرانشناسان را یاد می‌آورد. او از دوران دشوار تبعیدی ناگزیر و تهدیدات پیاپی می‌گوید و نیز باور خود و همسرش به پایداری و روشنگری که شجاع‌الدین شفا آنرا دِینی به کشور و جوانان آن می‌دانست.

گفتگو با کلودین شفا را در فایل صوتی بالا گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.