دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

تغییرات ایدئولوژیک در کتاب‌های علمی ایران - گفت‌وگو با سعید پیوندی

صدا ۱۱:۵۵
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه RFI/PERSIAN

حذف انتگرال از کتاب‌های درسی دانش آموزان ایرانی بار دیگر بحث اعمال نظر حکومت در این کتابها را پیش کشیده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل آموزش در فرانسه در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.