دسترسی به محتوای اصلی
ایران/اقتصادی

با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۱۶ هزارتومان تعیین شد

شورای عالی کار
شورای عالی کار DR

شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران در طولانی‌ترین نشست خود برای تعیین دستمزد کارگران که ۱۲ ساعت به طول انجام انجامید، دوشنبه شب ۲۸ اسفند/۱۸مارس حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین کرد. حداقل دستمزد ۵‚۳۶ در صد به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. این افزایش در حالی است که نرخ تورم مواد خوراکی و مسکن که عمده ترین بخش هزینه ای بودجه خانوارهای کارگری را تشکیل می دهد، طی یک بازه ۱۱ ماهه از فروردین تا اسفند ماه ۹۷ بین ۸۰ تا ۱۰۰ در صد افزایش داشته است.

تبلیغ بازرگانی

در نشست شورای عالی کار دیشب دستمزد دو گروه از کارگران نهایی شد. بر این اساس دستمزد کارگران حداقلی بگیر با افزایش ۵‚۳۶ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.

در ادامه نشست امروز، دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آنها در سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت.

حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال

حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال

حق اولاد ۱.۵۱۶.۰۰۰ ریال

پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

با تعیین تکلیف دستمزد سال آینده کارگران، حداقل دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۱۹.۵۸۵.۷۰۴ ریال و حداقل دریافتی کارگران متأهل دارای ۲ فرزند ۲۱.۱۰۲.۵۸۶ ریال است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.