دسترسی به محتوای اصلی

بحرین پانزده نفر را به اتهام رابطه با سپاه پاسداران دستگیر کرد

تبلیغ بازرگانی

پلیس بحرین پانزده را نفر به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی در جریان مراسم عاشورا دستگیر کرد. پلیس بحرین در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرد گفته است که سپاه پاسداران از این افراد حمایت مالی کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.