دسترسی به محتوای اصلی
برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

معدن مس عینک و آثار باستانی

صدا ۰۵:۴۳
DR

در ساحۀ معدن مس عینک آثار باستانی کشف شده است، و برای اینکه بیشبرد امور استخراج مس از معدن عینک، در هم آهنگی با حفاظت از میراث های تاریخی کشور صورت بگیرد، میان وزارت های معادن و صنایع، و اطلاعات و فرهنگ، تفاهم نامه ای امضا شده است.

تبلیغ بازرگانی

تفاهم میان دو وزارت و پیشبرد امور معادن با در نظر داشت موجودیت آثار باستانی، در حالیکه مسئولین امور در افغانستان اکثراً متهم به فساد اداری استند، میتواند مثالی از حکومتداری خوب باشد. برای بررسی این تفاهم و برنامه ریزی های کار در آینده، گفتگویی داریم با آقای عمر سلطان، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ.

آقای عمر سلطان میگیوید که این ساحۀ باستانی از قدیم شناخته شده بود و در حالیکه ساحۀ معدن مس بسیار بزرگ است، محلی که در آن آثاری چون معبد (ستوپه) و مجسمه ها پیدا شده است، بسیار کوچکتر میباید. به همین دلیل کاوش آثار باستانی مانع شروع کار استخراج مس نمیشود. قرارداد استخراج مس از معدن عینک، که در نزدیکی کابل، در ولایت لوگر قرار دارد، با یک شرکت چینی امضا شده است و این قرار داد همراه با قراردادهای الحاقی آن برای اقتصاد افغانستان اهمیت ستراتیژیکی دارد. گفتگو با عمر سلطان، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.