دسترسی به محتوای اصلی
برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

بازسازی در بامیان در سایه بوداها

صدا ۰۸:۳۰
قرار است مرکز فرهنگی بامیان در فاصله دو کیلومتری و روبروی بت های تخریب شده اعمار گردد.
قرار است مرکز فرهنگی بامیان در فاصله دو کیلومتری و روبروی بت های تخریب شده اعمار گردد. Unesco

یازدهم مارس امسال چهارده سال از تخریب بوداهای بامیان بدست رژیم ساقط شده طالبان می گذرد. در طول این مدت، برنامه های متعددی برای بازسازی بوداها و همچنین بازسازی شهر بامیان مطرح شده است اما به نظر میرسد نه بت های تخریب شده و نه هم مردم بامیان، از این برنامه ها سود چندانی نبرده اند. 

تبلیغ بازرگانی

احمد علی احمدپور، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفت در طول چهارده سال گذشته برنامه های مربوط به بت های بامیان بیشتر حفظ یا « تحکیم » بقایای هردو اثر تخریب شده را مدنظر داشته اند و تا کنون تنها بقایای "شهمامه" یا بت کوچک بامیان محکم کاری شده است.

آقای احمدپور با اشاره به طرح های متعددی که برای بازسازی احتمالی این دو اثر تاریخی مطرح شده است گفت شماری از کارشناسان آثار باستانی در مورد بازسازی کامل بوداها نظر مساعد نداشته اند. بگفته این کارشناسان، بازسازی یک آبده تاریخی، در صورتی ممکن است که هشتاد درصد این آبده تاریخی موجود باشد حال آنکه بخش اصلی بوداهای بامیان بدست طالبان تخریب شده است.

معاون اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت در چارچوب برنامه های بازسازی فرهنگی در بامیان بخشی از آبدات تاریخی این شهر مانند بقایای "شهر غلغله" یا " کنبد خواجه سبزپوش" مورد توجه قرار گرفته اند اما در قسمت "شهر ضحاک" و "قلعه کافری" کاری صورت نگرفته است.

او گفت در تازه ترین برنامه ای فرهنگی برای بامیان، قرار است "مرکز فرهنگی بامیان" با همکاری و حمایت سازمان یونسکو در این شهر اعمار گردد.

این مرکز فرهنگی بر اساس طرحی از یک گروه از مهندسان آرژانتینی، در فاصله دو کیلومتری از بقایای بوداها ساخته خواهد شد.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.