دسترسی به محتوای اصلی
برگ هایی از فرهنگ و هنر افغانستان

اعتصاب نماز در دفاع از نوروز

صدا ۰۹:۲۴

پیشاپیش نوروز، خبر رسید که در یک مسجد در ویانا، مرکز اتریش، بین نمازگزاران و ملا، دعوا شده و کار به اعتصاب نماز رسیده است.

تبلیغ بازرگانی

این قضیه مربوط به جمعۀ گذشته، یعنی دو روز قبل میشود و مهمان امروز برنامۀ فرهنگ افغانستان، آقای رحمانی است، که از افغانان ساکن ویانا میباشد و در این جماعت حضور داشت. آقای رحمانی میگوید که طی خطبۀ معمول پیش از نماز، سعی کرد در رد نوروز آیتی از قران بیاورد ولی نیافت، و موفق نشد. ولی استدلال شبیهی را پیدا کرد. به همین ترتیب، کوشش کرد حدیثی برای رد کردن نوروز بیابد و این هم نشد. بالاخره ملا امام برای رد کردن نوروز، از یک شخصی نقل قول کرد که شاید خودش از آن شخص پیروی میکرد، ولی برای حاضرین قابل قبول نبود.

درین جا مردم اعتراض کردند و گفتند نوروز کدام منافی با اسلام ندارد. و اگر میداشت، در طی این هزار و چهار صد سال مشخص شده میبود.

با یاد آوری این که در فیسبوک آمده است که «با سوء استفاده از خطبه نماز جمعه، با لحنی بسیار زشت، به کشورها و مردمانی که نوروز را جشن میگیرند حمله کرده، آنها را کافر و غیرمسلمان خواند. زمانیکه متوجه شد، همه گوسفند وار نشسته اند و به چرندیاتش سرا پا گوش هستند، جسورتر شده، پا را فراتر گذاشته و آنهایی را که در افغانستان، ایران و آسیای میانه نوروز را تجلیل میکنند کافر خواند»، از آقای رحمانی میپرسم آیا این حرف ها درست است؟

او میگوید بلی، و اضافه میکند که این گروه نه تنها این نوع مراسم را حرام میدانند، بلکه همچنان، کسانی را که در این نوع محافل اشتراک میکنند، کافر تلقی میکنند.

در ادامۀ نوشتۀ فیسبوک آمده است که «بالاخره کاسه صبر نمازگزاران بسر آمده و صدای اعتراضات بلند شد و سر و صدا در داخل مسجد بالا گرفته و درگیری های شدید لفظی میان نماز گزاران شروع شده و تعدادی از نمازگزاران هم به رسم اعتراض مسجد را بدون ادای نماز ترک کردند». با طرح این مسئله از آقای رحمانی میپرسم که بالاخره کار به یک نوع اعتصاب رسید؟ این را هم آقای رحمانی تایید میکند و میگوید که بلی، بالاخره سرو صدا در داخل مسجد بلند، یک تعدادی بیرون شدند، و یک تعداد دیگر هم، به خاطر حرمت نماز جمعه و مردمی که در آن حضور داشتند، نماز خواندند.

چرا ملاها با نوروز مخالفت میکنند؟ در گذشته در ممالک اسامی، در عین زمانیکه مراسم اسلامی به جا میشد، مراسم قبل از اسلام یا غیر اسلامی هم اشکالی نداشت. چرا امروز ما در یک حالتی رسیده ایم که تعدادی از مسلمانان مراسم غیر اسلامی را تحمل نمیکنند و دنبال یک نوع انحصارگری هستند؟ در جواب به این سوال، آقای رحمانی هم از گذشته ها یاد آوری میکند که ملاها هم نوروز را به مردم مبارک باد میگفتند و در مورد اینکه چرا اوضاع تغییر کرده، میگوید که شاید رقابت های کشورهای بیگانه کار را به اینجا کشانده باشد. کشور ما همزمان با جنگ مسلحانه، محل جنگ های سرد و رقابت های ممالک هم بوده است، و دلایل عمیق این حالت را باید در این رقابت ها و جنگ های سرد و گرم جستجو کرد.

گفتگو با آقای رحمانی، در مورد اعتصاب نماز در دفاع از نوروز در اتریش

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.