دسترسی به محتوای اصلی

بوریس جانسون از حملۀ نظامی به ایران پشتیبانی نمی‌کند

تبلیغ بازرگانی

بوریس جانسون، جانشین احتمالی نخست وزیر بریتانیا، ترزا می، گفته است که از حملۀ احتمالی آمریکا به ایران پشتیبانی نخواهد کرد.

بوریس جانسون این سخن را در جریان یک مناظرۀ ایراد کرده است. او گفته است : "اگر من نخست وزیر بریتانیا بودم، آیا از یک اقدام نظامی علیه ایران پشتیبانی می کردم؟ پاسخ من به این سئوال منفی است."

بوریس جانسون در سخنانش رژیم اسلامی ایران را نظامی مخرب، خطرناک و دشوار توصیف نمود، هر چند در عین حال تأکید کرد که اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران گزینۀ معقولی برای کشورهای غربی نیست.

بوریس جانسون گفته است که دیپلماسی بهترین راه  مواجهه با رژیم اسلامی ایران است. او در ادامۀ این سخن افزوده است : "اگر در حال حاضر نخست وزیر بریتانیا بودم، آیا از اقدام نظامی علیه ایران پشتیبانی می کردم؟" وی سپس گفته است : "پاسخ من به این سئوال منفی است."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.