دسترسی به محتوای اصلی

تهران شروط اروپا را برای مبادلۀ پایاپای نفت و غذا تحقیرآمیز می‌داند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران فارس

علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، اظهار داشت که این کمیسیون برای بررسی "اینستکس" یا سازوکار پیشنهادی اروپا به ایران برای مبادلۀ پایاپای نفت در ازای غذا و دارو با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، و همچنین معاونان و مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این جلسه محمدجواد ظریف ضمن استقبال از سازوکار پیشنهادی از سوی اروپا تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران شروط اتحادیۀ اروپا را برای اجرای این سازکار نمی پذیرد. به گفتۀ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتحادیۀ اروپا اجرای این سازوکار را به پذیرش مصوبات "اف آی تی اف" در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم مشروط کرده است.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران گفته اند که اتحادیۀ اروپا اجرای سازوکار مبادلۀ پایاپای نفت در ازای غذا و دارو را به مذاکره بر سر برنامۀ موشکی ایران نیز موکول کرده است. آنان سازوکار مالی پیشنهادی اروپا و همچنین شروط آن را برای جمهوری اسلامی ایران تحقیرآمیز خوانده اند.

در این باره آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به کشورهای اروپایی گفته است که "جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس تن به هر خواسته ای نخواهد داد." صادق آملی لاریجانی سپس پرسیده است : "مگر جمهوری اسلامی ایران ناتوان از تأمین غذا و داروی خود است؟ اصلاً مگر دارو و غذا تحریم بوده که حالا این سازوکار مالی را به عنوان یک امتیاز القاء می‌کنند؟"  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.