دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا

تیراندازی در دفتر یک روزنامۀ آمریکایی: با وجود پنج کشته، روزنامه منتشر شد

روزنامۀ محلی شهر آناپولیس با شرح واقعۀ کشتار در دفترش، به موقع منتشر شد
روزنامۀ محلی شهر آناپولیس با شرح واقعۀ کشتار در دفترش، به موقع منتشر شد Reuters

پنج نفر از کارکنان یک روزنامۀ محلی آمریکایی، در حملۀ یک تیرانداز تنها کشته شدند. انگیزۀ این حمله ظاهراً اختلافات شخصی یا کینۀ مهاجم نسبت به روزنامه بوده است. با اینکه بیش از یک سوم کارکنان این نشریۀ کوچک به قتل رسیدند، اما آخرین شمارۀ روزنامه با انعکاس همین وقایع، به موقع در شهر توزیع گردید.

تبلیغ بازرگانی

روز پنجشنبه ٢٨ ژوئن/٧ تیر، در شهر آناپولیس، مرکز ایالت مریلند، یک مرد ٣٨ سالۀ "سفیدپوست" حوالی ساعت دو و نیم بعدازظهر وارد دفتر یک روزنامۀ محلی شد و به سوی کارکنان تیراندازی کرد. پنج نفر از کارمندان روزنامه، از جمله معاون سردبیر و مسئول نشر کشته شدند.

مهاجم که تنها بود بدون مقاومت به پلیس تسلیم شد. اما به گفتۀ مأموران پلیس، وی که جَرود راموس نام دارد، به پرسش‌ها هیچ پاسخی نمی‌دهد. به نظر می‌رسد که این فرد با روزنامۀ محلی "کاپیتال گازِت" اختلافاتی داشته است. این روزنامه در سال ٢٠١١ در بارۀ جَرود راموس و محکوم شدنش در دادگاه به جرمی کوچک، مطلبی نوشته بوده است.

"کاپیتال گازِت" یک روزنامۀ محلی است که از سال ١٧٢٧ در آناپولیس – شهر ٣٨هزار نفره - منتشر می‌شود و مجموعاً ١٣ کارمند دارد.

با وجود کشته شدن پنج نفر از این کارکنان، روزنامۀ "کاپیتال گازِت" همچنان برای انتشار تلاش می‌کند. روز جمعه – یک روز بعد از کشتار – روزنامه طبق معمول با این تیتر بزرگ توزیع شد: "پنج نفر در دفتر روزنامۀ کاپیتال کشته شدند". بازماندگان کشتار با وجود شدت ضربۀ روحی، تمام پنجشنبه شب را کار کردند تا بتوانند روزنامۀ خود را مثل سایر روزها منتشر کنند.

در ایالات متحد آمریکا با اینکه چنین کشتارهایی منظماً رخ می‌دهد اما حمله به دفتر روزنامه‌ها بسیار نادر است. در ماه‌های اخیر، اکثر تیراندازی‌ها در مؤسسات آموزشی و مدارس اتفاق افتاده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.