دسترسی به محتوای اصلی
ایران/تاریخ/باستان شناسی/فرهنگ/هنر/تمدن/میراث جهانی

ثبت منظر باستان شناسی ساسانی فارس در فهرست میراث جهانی

سازمان میراث جهانی یونسکو
سازمان میراث جهانی یونسکو AFP

کمیته میراث جهانی یونسکو در چهل و دومین اجلاس سالیانۀ خود در شهر "منامه" بحرین، آثار ارزشمند و باشکوهی را از معماری پیش از اسلام و دورۀ ساسانی تحت عنوان "منظر باستان شناسی ساسانی فارس" در فهرست میراث جهانی ثبت نمود.

تبلیغ بازرگانی

کمیتۀ میراث جهانی یونسکو در چهل و دومین اجلاس سالیانۀ خود در شهر "منامه" بحرین، روز شنبه ٣٠ ژوئن/ ٩ تیر، مجموعه آثار ارزشمند و باشکوهی را از معماری پیش از اسلام ایرانی به فهرست میراث جهانی اضافه نمود.

هشت اثر برگزیده شده، در مجموع تحت عنوان «منظر باستان شناسی ساسانی فارس»، در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. شهر فارس در جنوب ایران کنونی، گهوارۀ سلسلۀ ساسانی محسوب می شود که در آغاز قرن سوم پس از میلاد مسیح ظهور یافت.

سلسلۀ ساسانی پس از منقرض نمودن سلسلۀ اشکانی (پارت ها)، بر قلمروی که از غرب افغانستان تا مصر وسعت داشت، حکمرانی می کردند و سرانجام در اواسط قرن پنجم میلادی، در جنگ با اعراب شکست خورده و دوران فرمانروایی آنها به پایان رسید.

سازمان میراث جهانی یونسکو در بیانیه ای با اشاره به آثار مطرح شده در پروندۀ ثبت جهانی «منظر باستان شناسی ساسانی» نوشته است که این مجموعه، از ارزشمندترین نمونه ها از معماری و شهرسازی امپراطوری ساسانی در دوره ای مهم از تاریخ معماری و شهرسازی بشر محسوب می شود و بر بهره برداری بهینه از توپوگرافی طبیعی تکیه می کند.

در این اجلاس، هیأت ایرانی با تلاش های مستمر و پیگیری های فنی با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با اعضای کمیته میراث جهانی، به موضوعات مطرح شده پاسخ دادند و با وجود شرایط سخت فضای سیاسی حاکم بر اجلاس توانستند کشورها را برای ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی متقاعد کنند.

ثبت این اثر با اعلام نظر مثبت و اتفاق نظر اکثریت اعضای کمیته میراث جهانی صورت پذیرفته است و بیست و سومین اثر جهانی ایران محسوب می شود که در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. کویر لوت نیز که در جنوب شرقی ایران قرار گرفته است وسابقۀ تمدنی بیش از پنج هزار سال در حاشیۀ آن وجود دارد، در کنار این آثار به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در این فهرست به ثبت رسیده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.