دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

وضعیت ناگوار پناهجویان استرالیا و انتقادات جوامع حقوق بشری از دولت این کشور؛ مقصر کیست؟

صدا ۱۵:۵۵
le camp australien de l'île de Manus
le camp australien de l'île de Manus liberation.fr

تبلیغ بازرگانی

دولت استرالیا  برای وادار کردن پناهجویان به خروج از کمپ‌ "مانوس" در گینه نو و فرستادن آنها به یک کمپ دیگر، از چند روز پیش (اوائل نوامبر جاری) توزیع مواد غذایی و آب و حتی خدمات بهداشتی را در این کمپ قطع کرده است. با این حال پناهجویان ضمن مقاوت در برابر انتقال خود، می‌گویند که انتقال آنها به یک کمپ دیگر احتمال خشونت و بدرفتاری با آنها و حتی مرگ شان را بیشتر می‌کند.

رفتار دولت استرالیا با پناهجویانی که سعی می کنند خود را به این کشور برسانند، چنان است که تا به حال بارها سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری از آن شکایت کرده اند.

برای آشنایی بیشتر با وضعیت پناهجویان استرالیا به سراغ نویسنده‌ای ایرانی رفته‌ایم که برای نوشتن یکی از کتاب‌هایش با این پناهجویان گفت‌و‌گوهایی انجام داده و اثر خود را براساس آن نوشته است.

امین انصاری، ساکن استرالیا که طی چند سال گذشته در زمینه حمایت از حقوق پناهجویان نیز فعال بوده است، در مجله رادیئویی پژواک جامعه از تجربه خود درباره پناهجویان می‌گوید و همچنین درباره وضعیت کنونی آنها توضیح می‌دهد.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.