دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه/ جامعه/ سیاست

"جلیقه زردها" به خیابان‌ها بازگشتند

برای هشتمین شنبه متوالی، یش از هزاران "جلیقه زرد" روز شنبه ١۵ دی/ ۵ ژانویه ٢٠۱٩ در پاریس دست به تظاهرات زدند. همزمان در سایر شهرهای بزرگ فرانسه نیز تظاهراتی به راه افتاد.
برای هشتمین شنبه متوالی، یش از هزاران "جلیقه زرد" روز شنبه ١۵ دی/ ۵ ژانویه ٢٠۱٩ در پاریس دست به تظاهرات زدند. همزمان در سایر شهرهای بزرگ فرانسه نیز تظاهراتی به راه افتاد. REUTERS/Gonzalo Fuentes

برای هشتمین شنبه، جنبش "جلیقه زردها" در پاریس و شهرستان‌های فرانسه دست به تظاهرات زد. در بعدازظهر شنبه ۵ ژانویه، بار دیگر درگیری میان پلیس و "جلیقه زردها" در پاریس و چند شهر دیگر دیده شد.

تبلیغ بازرگانی

از صبح روز شنبه ۵ ژانویه/ ١۵ دی، صدها نفر در خیابان "شانزه‌لیزه" پاریس و خیابان‌های اطراف جمع شدند و راه‌پیمایی را آغاز کردند. برخی از افراد پرچم فرانسه را در دست داشتند و برخی دیگر شعار می‌دادند: «ماکرون، استعفا»...
در سایر شهرهای بزرگ فرانسه نیز تظاهراتی به راه افتاد. اما از هفتۀ گذشته و به دنبال سخنرانی پایان سال رئیس جمهوری، دولت با سخت‌گیری بیشتری با "جلیقه‌زردها" مواجه شده است.

ولی روز چهارشنبۀ گذشته، انتشار ویدئوی بازداشت یکی از رهبران جلیقه زردها به نام "اریک دروئه" باعث شد که دوباره اعتراضات علیه دولت شدت گیرد. این رهبر تندرو "جلیقه زردها" که یک بار نیز به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر شده بود، پس از چند ساعت بازداشت موقت، دوباره آزاد شد. اما ویدئوی بازداشت او جنجال زیادی به پا کرد و در پی آن مخالفان دولت، پلیس را به اعمال خشونت و بازداشت بی‌دلیل متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نخستین ساعات بعد ازظهر شنبه، درگیری‌های "جلیقه زردها" با نیروهای انتظامی دوباره شروع شد ودر برخی محلات مرکزی پاریس، پرتاب سنگ و بطری به طرف پلیس و در مقابل، شلیک گاز اشک‌آور مشاهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.