دسترسی به محتوای اصلی
روزنامه‌های فرانسه

جلیقه زردها: مقاومت و ریزش

جلیقه زردها
جلیقه زردها Reuters

چهاردهمین هفتۀ تظاهرات جلیقه زردها موضوع اصلی همۀ روزنامه‌های سراسری فرانسه است. اما حتی روزنامه‌هایی که نسبت به این جنبش نظری بسیار مثبت داشتند، اعتراف می‌کنند که ریزش جلیقه زردها طی دو هفتۀ اخیر بسیار زیاد بوده است.

تبلیغ بازرگانی

"دیگر بس است"... عنوان سرمقالۀ روزنامۀ فیگارو است که برای اولین بار طی سه ماه اخیر، مخالفت خود را چنین صریح با ادامۀ جنبش جلیقه زردها مطرح می‌کند. فیگارو می‌نویسد: "هفته به هفته، حس همدلی از بین رفت. خشم جلیقه زردها که در آغاز قابل درک بود کم‌کم چهرۀ زشت خشونت به خود گرفت و به ضرب افراط و تندروی، غیرقابل قبول و نامردمی شد".

فیگارو معتقد است که از همۀ نظرسنجی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که فرانسوی‌ها می‌گویند "دیگر بس است... شکستن ویترین مغازه‌ها و آتش زدن ماشین‌ها و حمله به پلیس و ژاندارم و دشنام به نمایندگان ملت" باید پایان یابد.

روزنامۀ لیبراسیون که در مجموع نظر مثبت‌تری به جنبش دارد نیز معتقد است که بخشی از افکار عمومی، همبستگی خود را به جلیقه زردها از دست داده است. این روزنامه می‌نویسد نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که برای اولین بار اکثریت فرانسوی‌ها خواهان پایان گرفتن جنبش جلیقه زردها هستند ولی در عین حال همین نظرسنجی‌ها حاکی از این است که اکثر فرانسوی‌ها خود را پشتیبان جنبش می‌دانند. در واقع مردم از تظاهرات مکرر روزهای شنبه و شلوغی و خشونت و آشوب خسته شده‌اند اما اهداف معترضان را در جهت افزایش قدرت خرید یا مخالفت با دولت مشروع و قابل دفاع می‌بینند.

 و بالاخره روزنامۀ لوموند با اشاره به آمار تظاهرکنندگان و اختلاف نظر میان وزارت کشور و رهبران جنبش اعتراضی تأکید می‌کند که قدرت جلیقه زردها تاکنون نه بر پایۀ شمار تظاهرکنندگان که با اتکاء به قاطعیت و تزلزل‌ناپذیری آنان شکل گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.