دسترسی به محتوای اصلی
ویروس کرونا: تلاش‌ها و تنش‌های علمی [٢]

آیا خون کرم دریائی «اَرِنیکُل» جای دستگاه تنفس مصنوعی را خواهد گرفت؟

با شیوع بیماری کووید، پژوهشگران بر این باورند که این ناقل اکسیژن می‌تواند به نجات بیمارانِ گرفتار نارسائی تنفسی بشتابد. - تصویر آرشیوی
با شیوع بیماری کووید، پژوهشگران بر این باورند که این ناقل اکسیژن می‌تواند به نجات بیمارانِ گرفتار نارسائی تنفسی بشتابد. - تصویر آرشیوی REUTERS - Shannon Stapleton

یکی از مهمترین آسیب‌هائی که سبب مرگ بیماران به کووید ١٩ می‌شود نارسائی تنفسی ناشی از ورم سلول‌های دستگاه تنفسی است. این ورم به سبب واکنش شدید گلبول‌های سفید برای نابود کردن ویروس کرونا پدید می‌آید و با بازداشتن کارکرد تنفسی، از اهدا اکسیژن به خون و دفع گاز کربنیک باز می‌ماند. از همین روست که این بیماران در مراحل حاد نیازمند تنفس مصنوعی هستند تا از این طریق اکسیژن لازم به خون برسد. اینک یک شرکت فناوری زیستی در استان بروتانی واقع در شمال غربی فرانسه طرحی را آماده آزمایش کرده است که درآن خون کرم دریائی «اَرِنیکُل» جای تنفس مصنوعی را می‌گیرد.

تبلیغ بازرگانی

توانائی علمی و برنامۀ پژوهشی - کاربری شرکت فناوریِ زیستی «اِرمارینا» پیرامون هموگلوبین پالودۀ کرم دریائی «اَرِنیکُل»، اَرِنیکُلا مارینا، شکل گرفته است. ساختار هموگلوبینِ این کرم دریائی با هموگلوبین انسان تشابه دارد، اما دارای سه تفاوت پُر اهمیت با آنست: نخست اینکه هموگلوبین اَرِنیکُل برون سلولی است، به این معنا که در گلبول قرمز جای نگرفته و بنابراین با داشتن کیفیتی همه شمولی با تمامی گروه‌های خونی سازگاری دارد. دوم، اندازۀ آن ٢۵٠ بار از همتای انسانی خود کوچکتر است و در پایان، بویژه توان جذب آکسیژن آن ٤٠ بار بیش از هموگلوبین انسان است. این چنین، این «فرآوردۀ زیستی» ناقل طبیعی اکسیژن با اهداف درمانی شمرده می‌شود.

با شیوع بیماری کووید، پژوهشگران بر این باورند که این ناقل اکسیژن می‌تواند به نجات بیمارانِ گرفتار نارسائی تنفسی بشتابد.

فرانک زال، پژوهشگر پیشین در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و مدیر عامل شرکت تولید کنندۀ این فرآوردۀ زیستی با نام «هِموتولایف» از آن به عنوان یک «دستگاه تنفس مولکولی» یاد می‌کند.  

«آژانس ملی ایمنی دارو» در فرانسه شنبۀ گذشته ٢٩ مارس مجوز لازم برای به آزمایش گذاشتن این «فرآوردۀ درمانی» را با تزریق آن به ده بیمار داوطلب در دو بیمارستان دانشگاهی «پیتیه سَل پترییِر» و «بیمارستان اروپائی ژرژ پمپیدو» در پاریس صادر کرده است.

این آزمایشات در بیمارستان «پیتیه سَل پترییِر» زیر نظر پروفسور الن کومب، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی و پروفسور ژان میشل کونستانتن، استاد بیهوشی و مراقبت های ویژۀ پزشکی و در بیمارستان ژرژ پمپیدو زیر نظر پروفسور برنار شوله، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی، صورت می‌گیرد.

پزشکان برای شروع کار در انتظار مجوز «کمیتۀ حفاطت از افراد» هستند که بگفتۀ آنان با این ارزیابی همراهی خواهد کرد.

این فرآوردۀ زیستی در حال حاضر برای حفظ بافت پیوندی «کلیه» پیش از پیوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. جراح سرشناس فرانسوی، لوران لانتیِری، در سال ٢٠١٨ از این فرآورده برای اکسیژن رسانی به بافت پیوندی مورد استفادۀ خود در پیوند کامل صورت بهره گرفت و از این رو از طرح کنونی حمایت می‌کند.

این فرآورده در آمریکا برای بیماران مبتلا به «هیپوکسی سِرِبلال»، یا کم اکسیژنی مغزی، مورد استفاده قرار گرفته و بگفتۀ سازنده آن در مورد کووید ١٩ نیز همان کارکرد را خواهد داشت. کارآئی این فرآورده بویژه پیش از آنست که بیمار نیازمند فرایند سنگین مراقبت‌های ویژه شود.

«هِموتولایف» داروی درمان کووید ١٩ نیست، همانگونه که دستگاه‌های تنفس مصنوعی نیز ابزار درمان نیستند، اما دو می‌توانند با اکسیژن رسانی، نارسائی تنفسی را جبران کنند، هر چند در بارۀ «هِموتولایف» باید در انتظار نتیجۀ برنامۀ آزمایشی ماند.

شرکت «اِرمارینا» دارای ۵٠٠٠ واحد از این فرآورده است که به شکل پودر بسته بندی شده و اگر نتایج آزمایشات پیش رو کارآئی آن را در بارۀ بیماران کووید ١٩ نیز تائید کند، این شرکت، بگفتۀ مدیر عامل آن، می‌تواند به آسانی ١۵٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ واحد تولید و در اختیار مقامات بیمارستانی قرار دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.