دسترسی به محتوای اصلی

حکومت ایران از حق نفس کشیدن مردم... "مظلوم و تحت ستم آمریکا" دفاع کرد

عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران. © .

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، عباس موسوی، در پاسخ به سئوالی دربارۀ سیاست این کشور در قبال اعتراض های جاری آمریکا ابراز امیدواری کرد که "فریاد تظلم خواهی مردم آمریکا نتیجه بدهد" و رهبران این کشور "مردم آمریکا را آزاد بگذارند و اجازه بدهند نفس بکشند."

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی "اتفاقات اخیر آمریکا" را نمایانگر "اوج بی عدالتی، ظلم و تبعیض علیه مردم یک کشور" خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند "به عنوان یک نظام مستقل و عدالت خواه صدای معترضان را نشنود و شاهد تضییع حقوق مردمی باشد که سالیان سال در این کشور تحت ستم قرار دارند."

عباس موسوی در پایان اعتراض های جاری در آمریکا را "فریاد مظلومیت" مردمی خواند "که برای قرن ها خفه شده بود" و "اکنون به صورت فوران اجتماعی بروز کرده است."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.