دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

محیط‌زیست خلیج فارس، تحمل یک جنگ را ندارد

صدا ۰۹:۳۱
برای شنیدن توضیحات فرخ مستوفی، کارشناس ارشد محیط زیست ساکن تهران، بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات فرخ مستوفی، کارشناس ارشد محیط زیست ساکن تهران، بر روی تصویر کلیک کنید. DR

آلودگی پهنه‌های آبی از مهمترین آلودگی‌های زیست‌محیطی است که متاثر از عوامل طبیعی و مصنوعی می‌باشد.

تبلیغ بازرگانی

عوامل طبیعی، همان عناصر سنگین موجود در رسوبات و آبها می باشد که در اثر انحلال سنگها ایجاد می شود و در چرخه آبهای سطحی یا زیرزمینی وارد پهنه های آبی می گردد.

اما عمده‌ترین منابع آلوده کننده محیط‌های آبی، عوامل مصنوعی می باشند این عوامل شامل زباله های صنعتی، نفتی ، خانگی ، کشاورزی و ... هستند.

درگیری‌های منطقه‌ای و غرق شدن نفت‌کش‌ها موجب آلودگی‌های وسیعی در پهنه‌های آبی شده است بویژه در آلودگی سواحل و آبهای دریای عمان و خلیج فارس به چالشی بسیار مهم و شناخته شده، تبدیل شده است.

وضعیت خلیج فارس به دلیل شرایط اقلیمی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است، خلیج فارس هم اکنون دارای چه شرایط زیست محیطی است؟

سطح آلودگی آب خلیج فارس در مقایسه با استاندارد جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟

 عمده‌ترین آلاینده‌های آب های خلیج فارس چه عواملی هستند؟

آیا وضعیت شکننده‌ی محیط‌زیست در خلیج فارس، تحمل یک رویارویی نظامی دیگر را دارد؟

برای شنیدن توضیحات فرخ مستوفی، کارشناس ارشد محیط زیست ساکن تهران، بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.