دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و کشورهای عربی میکوشند تا به قیام سیاسی مردم عراق جنبه "مذهبی و طایفه‌ای" بدهند - گفت و گو با امیر طاهری

صدا ۱۰:۳۳
امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن
امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن Dr

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، روز جمعه ۲۹ نوامبر / ۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته است استعفا کند. معترضین عراقی در عین ابراز شادمانی و سرور از شنیدن این خبر گفته‌اند که این تازه آغاز راه است و به مبارزه خود تا واژگون ساختن حکومت، خلع ید از تمامی گردانندگان فاسد و سپس محاکمه‌شان ادامه خواهند داد.

تبلیغ بازرگانی

پخش خبر استعفای عادل عبدالمهدی پرسشهای زیادی را متبادر کرده است از جمله:

استعفای عادل عبدالمهدی از چه نظر حائز اهمیت است؟

عراق به کدام سو پیش می‌رود؟ اکنون باید منتظر چه بود؟

نخست‌وزیر جدید چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

آیا معترضین عراقی به انجام انتخابات زودهنگام اکتفا خواهند کرد؟

به همین مناسبت امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می گوید که مردم عراق دو راه در پیش دارند: یا حفظ نظام سیاسی موجود و تغییر دولت با انتخابات یا ادامه شورش و قیام کنونی.

به گفته وی، از جمله اهداف قیام مردم عراق ایجاد سیستمی سیاسی است که به کشورشان حرمت و حیثیت ببخشد. آنان همچنین خواستار تحکیم وحدت عراق و تشکیل ملتی واحدند.

امیر طاهری می‌افزاید که جمهوری اسلامی ایران با استعفای عادل عبدالمهدی موافق نیست چون میخواهد وضع کنونی عراق حفظ شود و به همین دلیل در مطبوعات و رسانه‌های جمعیش از جدایی استانهای سنی‌نشین عراق صحبت میکند تا به یک قیام سیاسی جنبه مذهبی و طایفه‌ای بدهد. او همچنین میگوید البته در این میان نقش ترکیه و کشورهای عربی را هم نباید فراموش کرد.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.