دسترسی به محتوای اصلی

ربیعی : نگران زمینگیر شدن اقتصاد کشور هستیم؛ کارگران باید با بخشی از دستمزدشان در کارخانه ها بمانند

علی ربیعی، سخنگوی دولت
علی ربیعی، سخنگوی دولت DR

ربیعی گفته است که کلیدی ترین و بزرگترین نگرانی حسن روحانی و اعضای تیم اقتصادی دولت زمین گیر شدن اقتصاد و استقرار رکودی درازمدت در کشور است.  سخنگوی دولت گفته است که تحریم های اقتصادی سقوط دهک های متوسط به دهک های پایین و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و کارگران روزمزد و فاقد قرارداد کار را تشدید و در نتیجه فقر را عمیق تر کرده است.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت، با انتشار یادداشتی دربارۀ اوضاع اقتصادی ایران به نشست اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی اشاره کرده که دیروز پنجشنبه سیزدهم فروردین برگزار شد و در آن دولت اعتراف کرده است که در نتیجۀ تحریم های آمریکا (که نتایجش به دلیل بحران کرونا تشدید شده) اقتصاد ایران طی دو سال اخیر کوچک شده است.

ربیعی گفته است که بیشترین آسیب در این بین به اشتغال به ویژه بخش خدمات وارد آمده که به تنهایی ٥١ درصد مشاغل یعنی بیش از ١٢ میلیون نفر را دربرمی گیرد. وی گفته است که در فقدان برنامه های حمایتی دست کم ٤٠٠ هزار شغل در همین بخش در کوتاه مدت از بین خواهد رفت، هر چند خود ربیعی اعتراف کرده است که تنها بخش حمل و نقل درون شهری و جاده ای مشاغل یک و نیم میلیون نفر را تأمین می کند.

ربیعی گفته است که کلیدی ترین و بزرگترین نگرانی حسن روحانی و اعضای تیم اقتصادی دولت زمین گیر شدن اقتصاد و استقرار رکودی درازمدت در کشور است.  سخنگوی دولت گفته است که تحریم های اقتصادی سقوط دهک های متوسط به دهک های پایین و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و کارگران روزمزد و فاقد قرارداد کار را تشدید و در نتیجه فقر را عمیق تر کرده است.

به همین خاطر، به گفتۀ علی ربیعی بخش اعظم نشست ستاد اقتصادی دولت صرف برنامه ریزی برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور در برابر فشار مضاعف تحریم ها و بحران ناشی از کرونا شده است. ربیعی گفته است که یکی از موضوع های اساسی و نگران کنندۀ دولت حفظ اشتغال است. وی تأکید کرده است که "کارگران نباید بیکار شوند." و به همین خاطر علاوه بر رئیس جمهوری، وزیر صنعت و معدن تأکید کرده اند که "کارگران باید در کارخانه ها بمانند." و قرار است برای این منظور تنها "بخشی از دستمزد کارگران را پرداخت کنیم." علی ربیعی سپس افزوده است که قرار است برای سه میلیون کارگر غیررسمی یعنی فاقد بیمه و قرارداد کار دستمزدی بین ٢٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان "در نظر گرفته شود."  

ربیعی همچنین گفته است که از دیگر تدابیر دولت برای جلوگیری از زمین گیر شدن اقتصاد کشور اختصاص ٧٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت است، اما دولت در عین حال نگران است که این تسهیلات به "رانت تبدیل شود." به همین خاطر، رئیس جمهوری و ستاد اقتصادی دولت بر نظارت کامل بر این تسهیلات تأکید کرده اند.

در واقع، از اظهارات علی ربیعی چنین برمی آید که دولت در نظر دارد، چنانکه وزیر کشور در روزهای گذشته گفته بود، به زودی کشور را برغم بحران کرونا به وضعیت "عادی" بازگرداند. علی ربیعی در سخنان امروزش تأکید کرد، که "هیچ واحد صنعتی، خدماتی و تجاری بدون رعایت پروتکل بهداشتی بازگشایشی نخواهد شد."       

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.