دسترسی به محتوای اصلی
خبری-نوشتاری

رضایی : بانک ها و تولید زمینگیرند، بورس در هوا است دولت برای خود کف می زند

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر

به گزارش "مهر" محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار یادداشتی عرضۀ شرکت های دولتی ایران را در بورس مورد انتقاد قرار داده و گفته است که در نظام بی تعادل اقتصادی ایران بانک ها نیز همانند تولید زمینگیر شده اند و بورس به هوا رفته و این هوا رفتن بورس را مقامات موفقیت دانسته و بابت آن "برای خود کف می زنند."

تبلیغ بازرگانی

محسن رضایی افزوده است آنچه دارد صورت می گیرد "تبدیل شدن پول بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه است" که به ناگزیر بعد از مدتی سرگردانی از نو "وارد بازار سفته بازی می شود [...] و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد شد."

محسن رضایی گفته است که بدون تولید و اشتغال نظام بی تعادل پولی و مالی ایران به تراز و تعادل نمی رسد. به گفتۀ او اقتصاد ایران بدون پشتوانۀ تولید، مالی شده و "این پدیده شوم باعث می شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیۀ اقتصاد رانده شوند" و در نتیجۀ آن اقتصاد ملی آسیب ببیند.

محسن رضایی ابراز نگرانی کرده است که یک بار دیگر در نتیجۀ عرضۀ سهام شرکت های دولتی در بورس مجدداً اقتصاد و اقشار آسیب پذیر کشور ضربات و آسیب های سنگینی را متحمل شوند. برای پرهیز از این سناریو محسن رضایی خواستار وضع مالیات های سنگین بر سفته بازی به منظور "هدایت نقدینگی به سمت تولید شده" و از دولت خواسته است که ضمن "حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزودۀ بالا" و صیانت از بازار داخلی "در مقابل هجوم کالاهای مشابه" خارجی، مشوّق های مالیاتی برای تولیدکنندگانی در نظر بگیرد که نیازهای اساسی کشور را تأمین و شغل ایجاد می کنند.

در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی و همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور، حسن روحانی برای رفع کسری شصت درصدی بودجۀ سال جاری شرکت های دولتی را تحت عنوان سهام عدالت در بازار بورس به فروش گذاشته است. بسیاری نگرانند که اقدام دولت در وضعیت سکون اقتصادی کشور از نو بستر رانت و فساد گسترده را فراهم کند.           

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.