دسترسی به محتوای اصلی
دانش و فنآوری

زندگی نباتی و امیدهای اندک علم پزشکی برای بازگشت فرد بیمار

صدا ۰۹:۳۶
برای شنیدن توضیحات دکتر مسعود میرشاهی، پزشک ساکن بر روی تصویر کلیک کنید.
برای شنیدن توضیحات دکتر مسعود میرشاهی، پزشک ساکن بر روی تصویر کلیک کنید. DR

کمتر از پنجاه سال پیش بود زمانی که دو پزشک آمریکایی و اسکاتلندی برای نخستین بار اصطلاح زندگی یا حیات نباتی را در دنیای پزشکی مورد استفاده قرار دادند.

تبلیغ بازرگانی

زندگی نباتی، حالتی است که هر ساله هزاران نفر در سراسر جهان را وارد چرخه‌ای می‌کند که با وجود بروز برخی علائم حیاتی در فرد بیمار، همچون نفس کشیدن یا حتی خندیدن و اشک ریختن، اما احتمال بازگشت فرد به زندگی عادی و هوشیاری تقریبا دور از انتظار است.

در سال ۱۹۷۲، دکتر فرد یلام، متخصص مغز و اعصاب از آمریکا و دکتر بریان جنت، جراح اسکاتلندی، برای نخستین بار اصطلاح زندگی نباتی را جایگزین سندرم آپالیک نمودند.

هنوز علم پزشکی ناگفته‌ها و ناشناخته‌های بسیاری در ارتباط با حیات نباتی دارد. اما این ناشناخته‌ها هنوز روزنه امید برای امیدواری به بازگشت فرد به زندگی عادی را نبسته است.

زندگی نباتی دارای شرایط دشوارتری نسبت به حالت کما است زیرا در بیماری که در حالت زندگی نباتی به سر می‌برد، واکنش‌هایی مانند خندیدن یا گریه کردن وجود دارد اما با وجود یک سری حرکات غیرارادی، هیچ نشانی از هوشیاری در فرد بیمار وجود ندارد.

اگر دوران زندگی نباتی در فرد بیمار به دارازا بکشد، امید به بازگشت فرد بیمار به حالت هوشیاری کمتر و تقریبا غیرممکن است.

زندگی نباتی دارای چه مشخصه‌ای است و تفاوت آن با حالت کما چیست؟

روند مرگ در بیماران حیات نباتی چگونه است؟

برای شنیدن توضیحات دکتر مسعود میرشاهی، پزشک ساکن بر روی تصویر کلیک کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.