دسترسی به محتوای اصلی

در آلمان یک پناهجوی عراقی به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شد

علی بشار پناهجوی عراقی در دادگاه
علی بشار پناهجوی عراقی در دادگاه the local

دادگاه فدرال ویسبادن در آلمان فدرال یک عراقی متقاضی پناهندگی را به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم کرد. مجرم جوان بیست و دوساله ای به نام علی بشار است که در سیزدهم ماه مه ۲۰١٨ به یک کودک چهارده ساله به نام "سوزانا فلدمن" در شهر "ویسبادن" تجاوز کرده و سپس او را به قتل رسانده است.

تبلیغ بازرگانی

به دلیل وخامت جنایت، دادگاه ویسبادن در حکم خود علی بشار را از تقاضای آزادی مشروط پس از پانزده سال محکومیت زندان محروم کرده است. یورگن بونک، رئیس دادگاه در توضیح تصمیم خود گفته است که علی بشار با خونسردی مرتکب جنایت شده و صادقانه نسبت به جنایت خود در نزد خانوادۀ قربانی ابراز تأسف نکرده است.

علی بشار که مسئولیت ارتکاب قتل را پذیرفته مدعی است که به قربانی تجاوز نکرده و رابطۀ جنسی او و مقتول با توافق صورت گرفته است.

جسد دفن شدۀ کودک آلمانی دو هفته بعد از جنایت در کنار یک خط آهن و در نزدیکی محل زندگی علی بشار و خانواده اش در یکی از اردوگاه های پناهندگان کشف شد.

یک دادگاه دیگر آلمان فدرال به طور جداگانه سرگرم رسیدگی به یک پروندۀ قضایی دیگر علی بشار اسد. در این پرونده علی بشار متهم است که با تبانی یک پناهندۀ چهارده سالۀ افغان به یک کودک یازده ساله تجاوز کرده است. در پی این تجاوز علی بشار به همراه خانواده اش به عراق گریخته بود، اما، پلیس آلمان موفق شد وی را در کردستان عراق دستگیر کرده و به آلمان بازگرداند.

از زمان جشن های ژانویه سال ٢۰١۶ که صدها زن در آلمان از سوی مهاجران آماج آزارها و تعرضات جنسی قرار گرفتند، خشونت های مهاجران دائماً یکی از عناوین اصلی جراید آلمان را تشکیل می دهند. آخرین نمونۀ این دست خشونت ها تجاوز جمعی جوانان بلغاری به یک دختر جوان در شهر "مولهایم" بوده است.

دو روز پس از کشف جسد "سوزانا فلدمن" نمایندگان حزب راست افراطی و بیگانه ستیز "آ اف دی" ("آلترناتیو برای آلمان") در نشست علنی مجلس یک دقیقه سکوت کردند و عده ای دیگر در نزدیکی محل جنایت شعارهایی علیه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و سیاست های او در حمایت از ورود گستردۀ پناهجویان به این کشور سر دادند.            

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.