دسترسی به محتوای اصلی
جهان، خاورمیانه، لبنان

در بیستمین روز متوالی از اعتراضات و دومین روز اعتصاب عمومی در لبنان دهها تن دستگیر شدند

معترضین لبنانی روز سه‌شنبه ۵ نوامبر / ۱۴آبان هم دست به تظاهرات زدند. آنان در بیستمین روز متوالی از اعتراضات و در دومین روز اعتصاب عمومی خود با ایجاد مانع بیشتر شاهراه ها و جاده‌های اصلی کشور را بستند.
معترضین لبنانی روز سه‌شنبه ۵ نوامبر / ۱۴آبان هم دست به تظاهرات زدند. آنان در بیستمین روز متوالی از اعتراضات و در دومین روز اعتصاب عمومی خود با ایجاد مانع بیشتر شاهراه ها و جاده‌های اصلی کشور را بستند. Mahmoud ZAYYAT / AFP

تظاهرات و اعتراضات مردم لبنان کماکان ادامه دارد. معترضان روز سه‌شنبه ۵ نوامبر / ۱۴آبان با بستن راهها و جاده‌های اصلی مانع تردد در بیروت و دیگر شهرها در جنوب و شمال کشور شدند و ارتش لبنان در تلاش برای برداشتن موانع و گشودن راهها دهها تن را دستگیر کرد.

تبلیغ بازرگانی

معترضین لبنانی روز سه‌شنبه ۵ نوامبر / ۱۴آبان هم دست به تظاهرات زدند. آنها در بیستمین روز متوالی از اعتراضات و در دومین روز اعتصاب عمومی خود با ایجاد مانع بیشتر شاهراه ها و جاده‌های اصلی کشور را بستند. آمد وشد از جمله در اتوبان ساحلی واقع در شمال و جنوب بیروت متوقف و مدارس، بانکها و دانشگاهها در بسیاری از شهرها بویژه در تریپولی در شمال کشور تعطیل شد.

تظاهرکنندگان اعلام کرده بودند که عصر همین روز در برابر پارلمان لبنان تحصن خواهند کرد. جمعی از آنان در برابر اداره برق بیروت و برخی از شعب بانک تجمع کردند و از این سازمانها خواستند که دست از کار بکشند. معترضان همچنین در شهر نَبَطیه در برابر ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند.

ارتش لبنان که برای گشودن راهها وارد عمل شده بود، دهها تن از معترضین را در زوک در شمال بیروت دستگیر کرد. بنا بر گفته چند شاهد، یکی از افراد ارتش مرد سالخورده‌ای را هل داد و موجب زخمی شدن او گردید.

از سوی دیگر، هزاران تن در بیروت در مخالفت با تظاهراتی که ظهر یکشنبه ۳ نوامبر / ۱۲ آبان در حمایت از میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان برگزار شد، همان روز در بیروت تجمع کردند و بر خواسته خود برای ایجاد تغییرات اساسی در طبقه حاکمه پافشاری کردند.

تظاهرات مردم لبنان از ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر آغاز شد و معترضین گفته‌اند تا زمانی که پاسخ مناسبی به مطالباتشان دریافت نکنند، به تظاهرات ادامه خواهند داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.