دسترسی به محتوای اصلی
ایران

دفاع روحانی از افزایش قیمت بنزین: مدت‌ها بود به فکر حمایت از اقشار ضعیف بودیم

روحانی در دیدار برخی اعضای دولت و مسوولان گفت که «حدود ۷۵ درصد» مردم ایران در «شرایط فشار» قرار دارند که این تعداد بر اساس محاسبات دولت ایران «۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر» را شامل می‌شوند.
روحانی در دیدار برخی اعضای دولت و مسوولان گفت که «حدود ۷۵ درصد» مردم ایران در «شرایط فشار» قرار دارند که این تعداد بر اساس محاسبات دولت ایران «۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر» را شامل می‌شوند. IRNA

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه مدعی شد که افزایش قیمت بنزین «به نفع مردم» است. او گفت: «دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که بواسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنها کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.»

تبلیغ بازرگانی

روحانی در دیدار برخی اعضای دولت و مسوولان گفت که «حدود ۷۵ درصد» مردم ایران در «شرایط فشار» قرار دارند که این تعداد بر اساس محاسبات دولت ایران «۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر» را شامل می‌شوند.

رییس جمهوری ایران گفت که این بخش از جامعه «مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود» و کمک دولت به آنان به صورت فردی نخواهد بود، بلکه «کمک به خانوار» است.

روحانی گفت که دولتش هرگز قصد برداشت از این پول را نداشته و «هر چه درآمد از این محل عاید شود به خانوارها بازخواهد گشت... ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.»

او قول داد که دولت مبلغی را به صورت ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت خواهد کرد و «در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن» پرداخت می‌شود.

با این حال، خود روحانی گفت که «این اقدام برای اقشار مستضعف جامعه کمک کوچکی به شمار می‌رود».

همچنین روحانی در دفاع از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت: «چهار سال است که دولت نسبت به تغییر نرخ بنزین اقدامی نکرده» بود.

او اظهارات برخی از کارشناسان را که می‌گویند افزایش قیمت بنزین به دلیل شرایط سخت اقتصادی در ایران است، رد کرد و گفت: «هیچ کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز اینطور نیست».

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش به لیتری ۱۵۰۰ تومان، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای با سه برابر افزایش به لیتری ۳ هزار تومان و قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.