دسترسی به محتوای اصلی
ایران/آلمان

دلایل انصراف ایران از انتقال صدها میلیون یورو دارائی خود از آلمان

بانک تجارتی ایران و اروپا در هامیورگ
بانک تجارتی ایران و اروپا در هامیورگ Reuters

جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام غیرمنتظره درخواست انتقال ٣٠٠ تا ٣۵٠ میلیون یورو پول نقد از آلمان را پس گرفت. بانک مرکزی آلمان هنوز در مورد انتقال یا عدم انتقال پول به ایران تصمیم نگرفته بود که تهران انصراف خود را اعلام کرد.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه دیتسایت آلمان شامگاه سه شنبه ۴ سپتامبر/ ١٣ شهریور نوشت: "به خاطر تحریم های جدید آمریکا تهران می خواست ٣٠٠ تا ٣۵٠ میلیون یوور موجودی خود را به صوری نقدی از آلمان به تهران منتقل کند. ایالات متحده آمریکا نسبت به خطر استفاده از این پول برای پشتیبانی از تروریسم هشدار داد و از دولت آلمان خواست که برای جلوگیری از این جابه جائی اقدام کند.  در نتیجه به خواست بانک مرکزی آلمان نهاد نظارت بر خدمات مالی آلمان پی گیری این موضوع را به عهده گرفت.

وظیفه نهاد ناظر بر خدمات مالی آلمان مبارزه با پول شوئی و پشتیبانی مالی تروریسم است. رقمی معادل ٣٠٠ تا ٣۵٠ میلیون یورو به بانک تجارت ایران و اروپا در هامبورگ تعلق دارد، اما نزد بانک مرکزی آلمان سپرده شده است. به این دلیل باید بانک مرکزی آلمان پس از اطمینان خاطر نسبت به عدم پول شوئی و تامین مالی تروریسم از سوی ایران، با انتقال نقدی این رقم موافقت می کرد.

درخواست انتقال نقدی پول را بانک تجارت ایران اوائل ژوئیه امسال تسلیم بانک فدرال آلمان کرد، اما تکلیف این درخواست به دلیل پیچیدگی موضوع تا امروز روشن نشده بود. هنگام افشای خبر اقدام ایران، با توجه به این که انتقال این حجم از پول نقد در بازارمالی جهان سابقه نداشته است، جنجال بزرگی در آلمان برپا شد. روزنامه ها درباره حجم و وزن و ارتفاع این پول گزارش های زیادی منتشر کردند.

دلایل انصراف ایران چیست؟

شامگاه سه شنبه ۴ سپتامبر/ ١٣ شهریور شبکه های تلویزیونی مرکز و شمال آلمان همزمان با روزنامه زوددویچه تسایتونگ اعلام کردند که بانک تجارت ایران و اروپا در هامبورگ درخواست انتقال پول را از بانک فدرال آلمان پس گرفته است. بانک فدرال، تغییر تصمیم ایران را به دولت آلمان و نهاد ناظر بر معاملات مالی این کشور اعلام کرده است.

رسانه های آلمانی اعلام کرده اند که ایران به دلیل بازرسی های نهاد نظارت بر معاملات مالی آلمان از بانک تجارت ایران و اروپا در هامبورگ درخواست خود را پس گرفته است. این بانک باید ثابت می کرد که تمام مقررات مربوط به جلوگیری از پول شوئی و پشتیبانی مالی تروریسم را رعایت می کند. اما از آنجا که نام ایران در فهرست کشورهای پر خطر ثبت شده است، اثبات این امر برای بانک تجارت دشوار بود.

بانک فدرال آلمان در عین حال یک واحد ویژه را در گمرک این کشور مامور بررسی این موضوع کرده بود که آیا این پول به مصرف پشتیبانی از تروریست ها خواهد رسید یا نه. مقامات ایرانی هنوز توضیح نداده اند که سرانجام می خواهند با سپرده بانک تجارت ایران و اروپا نزد بانک فدرال آلمان چه کنند. آن ها از بیم بلوکه شدن این پول بود که تصمیم به انتقال فوری آن گرفته بودند، اما موفق نشدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.