دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا، ایران

دنیا از نگاه «موش»: تنش در مناسبات ایران و آمریکا

دنیا از نگاه «موش»: تنش در مناسبات ایران و آمریکا
دنیا از نگاه «موش»: تنش در مناسبات ایران و آمریکا RFI/Mouche

«موش» نام هنری روزنامه نگاری است که هر ماه یکی از رویدادهای پُراهمیت روز را بر می‌گزیند و با نگاه نکته بین خود از آن برای خوانندگان ما نگاره‌ای می‌سازد. این ماه او به تنش فزاینده در روابط میان ایران و آمریکا پرداخته است.

تبلیغ بازرگانی

بحران در مناسبات میان ایران و آمریکا و زورآزمائی‌های لفظی و مجازات‌های اقتصادی که در پی خروج آمریکا از برجام آغاز شده بود، در روزهای پایانی ماه ژوئن به درگیریِ نظامیِ هر چند محدود میان دو طرف انجامید. تهران و واشینگتن هر دو سوگند یاد می‌کنند که خواستار جنگ نیستند و هر دو تهدید می‌کنند در صورت لزوم آمادگی رویاروئی دارند. با این حال گفته می‌شود که در هر دو کشور کسانی هستند که از یک درگیری محدود استقبال می کنند.

طرح حاضر به تقویت نیروهای آمریکا در خلیج فارس و برخی اظهارات رئیس جمهوری این کشور اشاره دارد ...

 در طرح، دونالد ترامپ: «من جنگ نمی خواهم یا فقط یک کمی».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.