دسترسی به محتوای اصلی
خبر + صدا

دومین گروه مسافران بازگشته از چین در فرانسه در قرنطینه قرار گرفت

شهروندان فرانسوی که روز دوم فوریه از چین به کشورشان بازگردانده شدند، در یک مرکز آموزش عالی افسران آتش نشانی در جنوب این کشور برای مدت ١٤ روز در قرنطینه قرار گرفتند.
شهروندان فرانسوی که روز دوم فوریه از چین به کشورشان بازگردانده شدند، در یک مرکز آموزش عالی افسران آتش نشانی در جنوب این کشور برای مدت ١٤ روز در قرنطینه قرار گرفتند. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

شهروندان فرانسوی و خارجی بازگشته از شهر وُوخان در چین که هواپیمای حامل آنان شب گذشته در فرودگاه نظامی «ایستر» به زمین نشست، از امروز در یک مرکز آموزش عالی افسران آتش نشانی در جنوب این کشور برای مدت ١٤ روز در قرنطینه قرار گرفتند. از ٢۵٤ مسافر این هواپیما، ١٢٤ تن شهروند خارجی بسوی کشورهای خود پرواز کردند و سایر مسافران که ٦٤ تن از آنان شهروندان فرانسوی هستند در این مرکز سکونت داده شدند.

تبلیغ بازرگانی

کلیۀ مسافران بازگشته از چین به فرانسه، مورد آزمایش قرار گرفته و برپایۀ نتایج بدست‌آمده، در هیچیک از آنان اثرات ویروس کرونا دیده نشده است.

در همین حال ١٨٠ تن فرانسویانی که روز جمعه گذشته از ووُخان به فرانسه بازگردانده شدند، امروز وارد چهارمین روز قرنطینۀ خود شدند. این گروه در یک مرکز تفریحی در جنوب این کشور سکونت دارند و صلیب سرخ فرانسه در ادارۀ آن شرکت دارد.

فلوران واله، مسئول عملیات صلیب سرخ، دربارۀ فعالیت تدارک دیده‌شده برای این گروه، در گفتگو با رادیوی ما تأکید می‌کند که هر چند آنان «در یک مرکز تفریحی دلپذیر قرار دارند، اما ١٤ روز در مکانی در قرنطینه قرار گرفتن، بهر حال آسان نیست و نیازمند تدارک برنامه‌های تفریحی و سرگرمی» برای آنان است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.