دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه،انتخابات ریاست جمهوری

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون و مارین لوپن «نبرد اَمییَن» را از سر گرفتند

نامزدِ چپ میانه، امانوئل ماکرون و راست افراطی، مارین لوپن
نامزدِ چپ میانه، امانوئل ماکرون و راست افراطی، مارین لوپن REUTERS

نامزدِ چپ میانه، امانوئل ماکرون، و راست افراطی، مارین لوپن، که روز گذشته در شهرِ «اَمییَن» در ١٥٠ کیلومتریِ شمال پاریس بر سر سیاست های خود در بارۀ مبارزه با گریزِ صنایع از خاکِ فرانسه و چگونگی حفظ اشتغال به نبردی لفظی پرداختند، امروز زورآزمائی‌های تبلیغاتی خود را در همین زمینه از سر گرفتند.

تبلیغ بازرگانی

مارین لوپن بامدادِ پنجشنبه با کشتیِ ماهیگیریِ یکی از اعضای حزب خود، جبهۀ ملّی، در جنوب فرانسه به دریا زد تا بدین وسیله توجه خود را به سرنوشتِ ماهیگیران به نمایش بگذارد. همچون دیگر موارد، یک صد تن از هوادارانِ حزب برای استقبال از او بسیج شده بودند.

مارین لوپن در این اجتماع به حضور روز گذشتۀ خود و رقیب خویش در شهر «اَمییَن»، که روزنامه‌ها بدان نام «نبردِ اَمییَن» داده اند، پرداخت.

شرکت آمریکائی «ویرپول»، سازندۀ وسائل برقی خانگی، اعلام کرده است که کارخانۀ خود را در این شهر در ژوئن سال آینده تعطیل و به لهستان منتقل خواهد کرد، زیرا دستمزد‌ها در آن کشور بسیار پائین‌تر از فرانسه است.

کارکنان این کارخانه در ماه‌های اخیر برای حفظ مشاغل خود دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای زده‌اند.

روز گذشته امانوئل ماکرون در یک دیدارِ از پیش برنامه گذاری شده با نمایندگان سندیکاها و کارکنان کارخانۀ مذکور اعلام کرد کسی نمی‌تواند مانع انتقالِ کارخانه شود، امّا وی، در صورت پیروزی، کارفرما را وادار خواهد کرد از یکسو خسارتِ قابل قبولی به کارکنان بپردازد و از سوی دیگر کمک‌های دریافتی از دولت را بازپس دهد. اندکی پیش از او، مارین لوپن که بدون برنامۀ پیش بینی شده به آنجا شتافته بود، وعده داد دست به ملّی کردن کارخانه زند.

مطبوعات روز پنجشنبه، هر چند اقدام مارین لوپن را یک موفقیّت تبلیغاتی توصیف کردند، امّا سخنان امانوئل ماکرون را صادقانه‌ تر و مسئولانه تر خواندند.

موضوعِ تخریب اشتغال، بسته شدنِ کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و انتقال تولید به خارج از فرانسه، در سال‌های اخیر یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و انتخاباتی فرانسه شده است و چگونگی ایجادِ اشتغال و بالا بردنِ درآمدها برای بسیاری تعیین کننده ترین عاملِ تصمیم گیری در انتخابات محسوب می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.