دسترسی به محتوای اصلی
ایران

رفسنجانی: واقع گرایی اسلامی سکولاریسم نیست

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تبیین "اعتدال" در دورنمای چهار سالۀ جمهوری اسلامی ایران گفته است که "قطعاً کارهای شعاری در آینده کم می شود" و "جامعه نیز به طرف اعتدال بیشتر خواهد رفت."

تبلیغ بازرگانی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفته است: بسیج موجی مردم برای اهداف خاص نیز در آینده سخت خواهد شد و مبنای جامعۀ آینده "گردش صحیح تر و شفاف تر اطلاعات با هدف اقناع حداکثری مردم خواهد بود."
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جای دیگری از سخنانش از اعتدال با عنوان "واقع گرایی اسلامی" یاد کرده و افزوده است که جریان های افراطی اسلامی به اشتباه "واقع گرایی اسلامی را با سکولاریزه شدن" یکی می پندارند، چرا که سمت و سوی اعتدال، اسلامی شدن منطقی است.

به همین خاطر، به گفتۀ علی اکبر هاشمی رفسنجانی، با رواج اعتدال "جایگاه متزلزل خشکه مقدسی ها بیش از پیش تحلیل خواهد رفت"، مضاف بر اینکه، به گفتۀ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی اسلام شناس ها، حوزه ها و حتا افراد حزب اللهی کم کم احساس می کنند که بعضی سخت گیری ها جواب نمی دهند و از جامعۀ اسلامی چیزی جز عده ای قلیل برای شان باقی نمی ماند.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جای دیگری از سخنانش گفته است که از افراطی گری هیچگاه خیر و برکتی برای جوامع اسلامی حاصل نشده و نخواهد شد و اینکه او اطمینان دارد که اعتدال و واقع گرایی به دولت سکولار منتهی نخواهد شد مشروط به اینکه روحانیت و نیروهای مذهبی حقوق مردم را نادیده نگیرند و انتقاد مخالفان خود را بپذیرند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

برایگان دانلود کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.