دسترسی به محتوای اصلی
واتیکان/فقر

روز جهانی نیازمندان توسط پاپ با هدف توجه بیشتر به فقر به ثبت رسید

سفرۀ پاپ برای فقرا
سفرۀ پاپ برای فقرا Reuters

پاپ فرانسوا رهبر کاتولیک های جهان امروز یکشنبه در واتیکان در میان هزاران نفر اولین روز جهانی فقرا را جشن گرفت.

تبلیغ بازرگانی

ثبت روز جهانی فقرا توسط رهبر کاتولیک های جهان با هدف و یادآوری به مردم و مومنان نسبت به وضعیت نیازمندان و فقرا در جهان و همچنین مبارزه با فقر و بی تفاوتی مردم نسبت به این موضوع انجام شد.

پاپ فرانسوا امروز در سخنان خود در جمع حدود ٧٠٠٠ نفر از فقرا و نیازمندان در کلیسای سن پیر تاکید کرد: ما انسانها گاه با خود میگویم تنها اینکه به کسی آزاری نمی رسانیم کافی است ، اما باید بدانید تنها آزار نرساندن به دیگری در زندگی کافی نیست. پاپ فرانسوا افزود بی تفاوتی نسبت به سرنوشت انسانهای دیگر و این که بگوییم به ما مربوط نیست یا کاری از من برای او برنمیاید و یا این مشکل را جامعه باید حل کند درست نیست. باید بدانیم فقرا در ضعف و ناتوانی خویش یک توان نجات دهندگی و رستگاری دارند که جهان باید چشمانش را در مقابل آن باز کند. این فقرا هستند که راه آسمان را هموار می کنند.

پاپ فرانسوا در اولین روز جهانی فقرا همراه با حدود ١٥٠٠فقیر در سالن واتیکان نهار صرف کرد. همچنین حدود ٢٥٠٠نیازمند امروز در موسسات خیریه در سراسر ایتالیا غذا صرف می کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.