دسترسی به محتوای اصلی

رویترز : مردم ایران ناامیدند و میلی به شرکت در انتخابات ندارند

میدان ولیعصر تهران
میدان ولیعصر تهران Reuters

خبرگزاری رویترز در گزارشی دربارۀ انتخابات دوم اسفند ماه در ایران نوشت که مردم این کشور بسیار سرخورده و ناامید از شرایط عمومی خود هستند و رغبتی برای شرکت در انتخابات مجلس از خود نشان نمی دهند. یک پزشک ساکن تهران به رویترز گفته است : "هیچ امیدی ندارم و رأی نخواهم داد." او افزوده است که معمولاً در انتخابات گذشته شرکت می کرده و امیدوار بوده که رأی او در بهبود اوضاع کشور مؤثر باشد. اما، به گفتۀ این پزشک "اکنون همۀ خطوط قرمز پشت سر گذاشته شده و او امید خود را از دست داده است."

تبلیغ بازرگانی

رویترز نوشته است که خروج آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰۱٨ همۀ آرزوهای مردم ایران را به ویژه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور نقش بر آب کرد به طوری که تولید ناخالص ملی ایران در این فاصله به میزان ده درصد کاهش یافته و برپایۀ محاسبات مؤسسۀ مالی بین المللی این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

علی یک فروشندۀ تلفن های همراه در اصفهان به رویترز گفته است که "کلید حل همۀ مشکلات کشور اقتصاد است." او افزوده است که اگر "کسی نتواند شکم زن و بچه اش را سیر کند، ایمان و اعتقادات مذهبی خود را از دست می دهد." وی سپس افزوده است که وی طی سال ها در انتخابات شرکت کرده و رأی داده، اما، مشارکت در انتخابات هیچ تغییری در وضعیت وی ایجاد نکرده است و در نتیجه او نیز همانند سایر بخش های جامعه دیگر انگیزه ای برای شرکت و حمایت از این یا آن نامزد در انتخابات ندارد.

یکی از ساکنان دیگر شهر تهران با اشاره به ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران افزوده است که "پس از این واقعه حکومت ایران بسیاری از پشتیبانان خود را از دست داد." با این حال، علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در سخنرانی که امروز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه ایراد کرد ابراز اطمینان نمود که مردم همانند تظاهرات بیست و دو بهمن ماه وسیعاً در انتخابات دوم اسفند ماه نیز شرکت کنند.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.