دسترسی به محتوای اصلی
حقوق بشر/دموکراسی

سازمان گزارشگران بدون مرز: کمیسیونی به ریاست شیرین عبادی "اعلامیۀ جهانی اطلاعات و دموکراسی" را تدوین می‌کند

سازمان گزارشگران بدون مرز از یک کمیسیون مستقل خواسته است که هفتاد سال پس از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اینک یک "اعلامیۀ جهانی در بارۀ اطلاعات و دموکراسی" را تهیه و تدوین کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز از یک کمیسیون مستقل خواسته است که هفتاد سال پس از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اینک یک "اعلامیۀ جهانی در بارۀ اطلاعات و دموکراسی" را تهیه و تدوین کند.

در واکنش به موج خبررسانی جعلی و بی‌اعتمادی فزایندۀ مردم به دموکراسی، سازمان گزارشگران بدون مرز از یک کمیسیون مستقل خواسته است که هفتاد سال پس از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، اینک یک "اعلامیۀ جهانی در بارۀ اطلاعات و دموکراسی" را تهیه و تدوین کند. ریاست این کمیسیون مستقل به عهدۀ شیرین عبادی و کریستف دولوار دبیرکل سازمان گزارشگران بدون مرز است.

تبلیغ بازرگانی

روز سه‌شنبه ١١ سپتامبر/٢٠ شهریور، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که کمیسیون مستقل، شامل "٢۵ شخصیت برجستۀ جهانی" خواهد بود. علاوه بر شیرین عبادی برندۀ نوبل صلح سال ٢٠٠٣ و کریستف دولوار، کسانی چون ماریا وارگاس یوسا برندۀ نوبل ادبیات و ژوزف استیگلیتز و آمارتیاسن  برندگان نوبل اقتصاد به عنوان اعضای کمیسیون نام برده شده‌اند. همچنین گروهی از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان برجسته، مجموعاً از ١٧ کشور، در این کمیسیون حضور خواهند داشت.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌نویسد که هدف نهایی این کمیسیون اینست که "دولت‌ها، شرکتهای خصوصی و نمایندگان جامعۀ مدنی را به تعهدی جهانی در بارۀ اطلاعات و دموکراسی پایبند کند".

کمیسیون مستقل حدود دو ماه فرصت خواهد داشت که متن "اعلامیۀ جهانی اطلاعات و دموکراسی" را تهیه کند. سازمان گزارشگران بدون مرز امیدوار است که رهبران سیاسی جهان با امضای خود، این اعلامیه را تأیید کنند و به آن اعتباری عملی دهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.