دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ عربستان

سفر اوباما به ریاض برای رفع کدورت و خداحافظی

هفت ماه مانده به پایان دومین و آخرین دوره ریاست جمهوری، باراک اوباما روزگذشته وارد عربستان سعودی شد و با ملک سلمان پادشاه این کشوردیدارنمود.

تبلیغ بازرگانی

 

روابط عربستان سعودی و آمریکا دردوردوم ریاست جمهوری باراک اوباما دارای فرازو نشیت و یا بهتری گفته شود به قول امیرطاهری، روزنامه نگاربین المللی، نشیب بسیارداشته است.

باراک اوباما با استراتژی تعادل جدید درخاورمیانه با دوری از کشورهای عربی متحد سنتی آمریکا کوشش کرد نقش جدیدی رابرای آمریکا درسیاست‌های خارجی آمریکا دررابطه با خاورمیانه رقم بزند.

به گفته امیرطاهری اوباما با سکوت درمقابل سرنگونی «حسنی مبارک» رئیس جمهوری اسبق مصرو متحد طراز اول عربستان سعودی ومهمترازان متحد تاریخی آمریکا درجهان عرب و حمایت علنی از محمد مرسی رئیس جمهوری مورد نظراخوان المسلمین آشکارا از برخی از مهم‌ترین دوستان آمریکا فاصله گرفت.

این رویداد‌ها موجب شد که آهسته آهسته فاصله میان دستگاه دولتی آمریکا وعربستان سعودی عمیق ترشود.

ملک سلمان درسال ۲۰۱۵ از سفر به آمریکا و دیدار با باراک اوباما امتناع کرد.

به گفت‌و‌گوی رحمت قاسم بیگلوبا امیرطاهری درلندن گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.