دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

بیم‌ها و امیدها درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان - گفت‌وگو با کریم پاکزاد

صدا ۰۷:۳۳
کریم پاکزاد، پژوهشگر در مرکز مطالعات روابط بین الملل در پاریس
کریم پاکزاد، پژوهشگر در مرکز مطالعات روابط بین الملل در پاریس Photo : RFI

کاهش حضور مردم و افزایش امنیت، دو ویژگی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بود. کریم پاکزاد، پژوهشگر بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه در این باره به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.