دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

سازوکار جدید آمریکا برای صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران مبهم است - گفتگو با فریدون خاوند

صدا ۰۹:۰۰
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس روابط اقتصادی بین‌المللی
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس روابط اقتصادی بین‌المللی DR

آمریکا روز جمعه از ایجاد یک سازوکار جدید برای صادرات «کالاهای بشردوستانه» به ایران خبر داد تا آن طور که رسما اعلام کرده، ارسال کالاهای مورد نیاز اولیه به ایران تسهیل شود. اما برخی از ناظران معتقدند که این سازوکار تأثیر بازدارنده‌ دیگری بر تجارت با ایران خواهد گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.